Expressions Algèbriques
4x2
Expressa Algebraicament l'àrea de la figura
 6 x
(Fes les operacions  de suma i/o multiplicació)
24x9
12 x3
10 x
24 x2
Expressa Algebraicament l'àrea de la figura
5 a
(Fes les operacions  de suma i/o multiplicació)
8
13 a
40 a
3 a
13 a2
Expressa Algebraicament l'àrea de la figura de color
1
2x
(Fes les operacions  de suma i/o multiplicació)
1
1
1
2x
8x2
4x2-4
2x+2
 8x-4
(cerca a internet l'àrea del cercle)
Expressa Algebraicament l'àrea de la figura
5x
(Fes les operacions  de suma i/o multiplicació)
( ∏ es el nombre pi 3,14...)
 25x22
 5x2
 5x∏
 25x2
x+2
Expressa Algebraicament l'àrea de la figura
(Fes les operacions  de suma i/o multiplicació)
7
x
7 x + 7
 8x2
 x2+4x
2 x + 9
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.