AA E1 T09 Ob.Problemes 1 Regles de tres

5 kg de taronges costen 3 euros. 

Quant costaran 8 kg?

(la , decimal)
Kg
?
8
?
5
3
?
x
?
Sol:
Inversa
Directa
?

15 metres de tela costen 30 euros. 

Quant costaran 7 metres de la mateixa tela?

Sol:
m
?
15
?
7
?
30
?
x
?
?
Directa
Inversa

Per 6 dotzenes d’ous hem pagat 18 euros.

Quant pagarem per quatre dotzenes?

Sol:
dotzenes
?
Inversa
Directa
6
?
4
?
18
?
?
x

En 15 dies un obrer guanya 750 euros.

Quant guanyarà en 8 dies?

dies
?
8
15
?
750
?
x
?
Sol:
?
Directa
Inversa

Una font dóna 54 litres d’aigua en 6 minuts.

Quants litres d’aigua donarà en 20 minuts?

minuts
?
20
?
6
?
litres
?
54
?
x
Inversa
Directa
Sol:
litres

Un depòsit compta amb tres vàlvules de desaigües. 

Si s’obren les tres, el depòsit es buida en 90 minuts. 

Quant trigarà a buidar-se si només se n’obren dues?

Inversa
desaigües
?
Sol:
2
?
3
?
Directa
temps
?
min.
?
90
?
x

Cincs aixetes tarden 20 minuts a omplir un depòsit. 

Quant tardarà a omplir-se el depòsit si se’n tanca una?


Directa
aixetes
?
Sol:
5
?
4
?
temps
?
min.
?
Inversa
x
20
?

Per descarregar un camió de sacs de ciment, 

4 obrers han tardat 9 hores. 

Quant de temps tardaran 6 obrers?

Directa
obrers
?
Sol:
4
?
6
?
Inversa
hores
?
h
?
x
9
?

Tres aixetes iguals triguen 30 minuts a omplir un depòsit.

Quant estaran cinc aixetes iguals a les anteriors?

aixetes
?
3
?
Sol:
5
?
minuts
?
min.
?
30
?
x
Directa
Inversa
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.