Propietat distributiva
Elimina el parèntesi aplicant la propietat distributiva
Elimina el parèntesi fent les operacions de l'interior
-2·(+1 -9) = -2·(      ) =
-2·(+1 -9) =               =
(no oblidis escriure sempre el signe dels nombres)
+5·(-3 +4) = +5·(      ) =
Elimina el parèntesi aplicant la propietat distributiva
Elimina el parèntesi fent les operacions de l'interior
 +5·(-3 +4) =              =
(no oblidis escriure sempre el signe dels nombres)
Elimina el parèntesi aplicant la propietat distributiva
Elimina el parèntesi fent les operacions de l'interior
-4·(-3 -1) = -4·(      ) =
-4·(-3 -1) =               =
(no oblidis escriure sempre el signe dels nombres)
+8·(+2 -3) = +8·(      ) =
Elimina el parèntesi aplicant la propietat distributiva
Elimina el parèntesi fent les operacions de l'interior
 +8·(+2 -3) =              =
(no oblidis escriure sempre el signe dels nombres)
 +7·(+4 +2) =              =
+7·(+4 +2) = +7·(      ) =
Elimina el parèntesi aplicant la propietat distributiva
Elimina el parèntesi fent les operacions de l'interior
(no oblidis escriure sempre el signe dels nombres)
Elimina el parèntesi aplicant la propietat distributiva
Elimina el parèntesi fent les operacions de l'interior
-2·(-2 +1) = -2·(      ) =
-2·(-2 +1) =               =
(no oblidis escriure sempre el signe dels nombres)
 +5·(-2 -3) =              =
+5·(-2 -3) = +5·(      ) =
Elimina el parèntesi aplicant la propietat distributiva
Elimina el parèntesi fent les operacions de l'interior
(no oblidis escriure sempre el signe dels nombres)
 -5·(-6 -1) =              =
-5·(-6 -1) = -5·(      ) =
Elimina el parèntesi aplicant la propietat distributiva
Elimina el parèntesi fent les operacions de l'interior
(no oblidis escriure sempre el signe dels nombres)
 -2·(+3 -4) =              =
-2·(+3 -4) = -2·(      ) =
Elimina el parèntesi aplicant la propietat distributiva
Elimina el parèntesi fent les operacions de l'interior
(no oblidis escriure sempre el signe dels nombres)
 +1·(+3 -3) =              =
+1·(+3 -3) = +1·(      ) =
Elimina el parèntesi aplicant la propietat distributiva
Elimina el parèntesi fent les operacions de l'interior
(no oblidis escriure sempre el signe dels nombres)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.