Funcions
Resol aquesta equació:
92x+10=27x+8
x=
Resol aquesta equació:
x=
Resol aquesta equació:
x=
Resol aquesta equació:
(Arrodoneix a les centèsimes i amb coma)
6x=50
x=
Resol aquesta equació:
(Arrodoneix a les centèsimes i amb coma)
6x=3
x=
Troba els punts de tall de la recta y=35x-154 i laparàbola y=2x2-x+6
(comença pel punt de més a l'esquerra)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.