APARELL RESPIRATORI I EXCRETOR
 • 1. UNA PART DE L'APARELL RESPIRATORI ÉS
A) COR
B) URETRA
C) ESÒFAG
D) TRÀQUEA
 • 2. QUAN INSPIREM EL DIAFRAGMA
A) CANVIA DE COLOR
B) ES CONTRAU
C) DESAPAREIX
D) ES RELAXA
 • 3. ELS MOVIMENTS RESPIRATORIS SÓN
A) ESQUERRA DRETA
B) PUJAR BAIXAR
C) INSPIRACIÓ EXPIRACIÓ
D) CONTRACCIÓ RELAXACIÓ
 • 4. ELS BRONQUIS SÓN CONTINUACIÓ
A) DE LA FARINGE
B) DE LA TRÀQUEA
C) DEL COR
D) DEL NAS
 • 5. ELS PULMONS
A) FAN LA DIGESTIÓ
B) FILTREN LA SANG
C) SÓN DOS SACS MOLT ESPONJOSOS
D) NECESSITEN CO2
 • 6. ALS ALVÈOLS PULMONARS ES PRODUEIX L'INTERCANVI DE GASOS
A) INTERCANVI DE NUTRIENTS
B) SÍ
C) NO
D) NO SÓN GASOS
 • 7. A L'INTERCANVI DE GASOS
A) LES CÈL·LULES REBEN OXIGEN
B) ELS GLOBULS ROJOS S'OMPLIN D'OXIGEN
C) ELS GLOBULS BLANCS DEIXEN EL CO2
D) SENTIM UN SOROLL
 • 8. EL DIÒXID DE CARBONI QUE PORTEN ELS GLOBULS ROJOS ALS PULMONS
A) S'EXTREU DELS PULMONS
B) EL PORTEN LES PLAQUETES
C) S'EXTREU DE LES CÈL·LULES
D) S'OBTÉ AL MENJAR
 • 9. PER EVITAR MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
A) CAL PORTAR MASCARETA I RENTAR-SE LES MANS
B) CAL FER EXERCICI, NO FUMAR I EVITAR LA CONTAMINACIÓ
C) CAL NO RESPIRAR A LA CIUTAT I TAN SOLS RESPIRAR AL CAMP
D) CAL FUMAR POC, ANAR AL CAMP I RESPIRAR AMB UNA MASCARETA
 • 10. EL TABAC ÉS PERJUDICIAL PERQUÈ
A) CONTÉ UNA DRIGA, LA NICOTINA QUE PROVOCA ADDICCIÓ.
B) LES TRES SÓN CORRECTES
C) CONTÉ GASOS TÒXICS
D) CONTÉ SUBSTÀNCIES CANCERÍGENES
 • 11. EL CAMÍ QUE SEGUEIX L'AIRE A L'INSPIRAR ÉS
A) PULMONS, TRÀQUEA, LARINGE, FARINGE
B) FARINGE, TRÀQUEA, PULMONS, BRONQUIS
C) FARINGE, LARINGE, TRÀQUEA, BRONQUIS, PULMONS
D) FARINGE, BRONQUIS, TRÀQUEA, PULMONS
 • 12. EL PULMÓ ESQUERRE ESTÀ DIVIDIT EN DOS LÒBULS EN LLOC DE TRES PERQUÈ
A) ÉS ESQUERRÀ
B) HA DEIXAT ESPAI AL COR
C) ÉS MENYS IMPORTANT
D) TREBALLA MENYS
 • 13. EL SINGLOT
A) ÉS UN DESACOMPASSAMENT DEL DIAFRAGMA
B) ET PASSA QUAN ESTÀS REFREDAT
C) ELS PULMONS NO FUNCIONEN
D) PASSA QUAN DIUS UNA MENTIDA
 • 14. ELS RENYONS SÓN DOS I
A) S'ENCARREGUEN DE LA DIGESTIÓ
B) ESTAN DAVANT DELS PULMONS
C) SÓN TRES
D) SÓN COM UN PUNY DE GRANS
 • 15. A LA BUFETA URINÀRIA
A) TANS SOLS EN TENEN ELS HOMES
B) ES PRODUEIX L'INTERCANVI DE GASOS
C) S'ACUMULA L'ORINA ABANS DE MICCIONAR
D) S'ABSORVEIX L'ORINA DE LA SANG
 • 16. LA DIÀLISI
A) VAN LES PERSONES QUE NO PODEN ORINAR
B) ES FA QUAN A UNA PERSONA NO LI FUNCIONEN BÉ ELS RENYONS
C) CAL ANAR TOTES LES SETMANES QUAN ERES MAJOR
D) LI POSA OXIGEN A LA SANG
 • 17. TENIM SET
A) TOTES SÓN CORRECTES
B) SI ORINEM MOLT PER FALTA DE RETENCIÓ DE LÍQUIDS
C) SI LA QUANTITAT DE SUCRE A L'ORGANISME ÉS ELEVADA
D) SI LA QUANTITAT DE SAL A L'ORGANISME ÉS ELEVADA
 • 18. QUI CONTROLA LA INGESTIÓ DE LÌQUIDS
A) ÉS LA URETRA
B) ÉS EL CERVELL
C) SÓN ELS RENYONS
D) ÉS LA BUFETA URINÀRIA
 • 19. ALS RENYONS ESTAN
A) ELS URÈTERS
B) LA BUFETA URINÀRIA
C) ELS TUBS URINÍFERS
D) LA URETRA
 • 20. PER A UN BON FUNCIONAMENT DE L'APARELL EXCRETOR
A) CAL VEURE 2 l D'AIGUA DIARI
B) CAL PATIR SET PER A BEURE DESPRÉS MOLT
C) CAL VEURE 2 l DE COCA COLA DIARIS
D) CAL MENJAR SALAT PER A BEURE MOLT
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.