Nombres Enters I
 • 1. 1. Utilitza nombres enters (posant sempre el signe + ó -) per expressar: a) He pujat 5 graons
 • 2. b) He baixat 3 graons
 • 3. c) He baixat 6 pisos
 • 4. d) He pujat 5 pisos
 • 5. 2. Utilitza els nombres enters (posant sempre el signe + ó -) per indicar: a) L'any 450 a.C
 • 6. b) L'any del descobriment d'Amèrica
 • 7. c) L'any de la invenció de la impremta
 • 8. d) Fa 15 anys
 • 9. e) Fa 100 anys
 • 10. f) D'aquí a 10 anys
 • 11. 3. Escriu el nombre enter (posant sempre el signe + ó -) que hi ha d'anar: a) Som a la planta 2 del soterrani
 • 12. b) Hem caminat 14 passos endarrera
 • 13. c) Hem caminat 5 passos endavant
 • 14. d) M'he capbussat a 26 m de profunditat
 • 15. e) He avançat 6 caselles
 • 16. f) He retrocedit 10 caselles
 • 17. 4. Amb quin nombre enter (posant sempre el signe + ó -) representaries: a) El termòmetre marca 2º sota zero
 • 18. b) El termòmetre marca 5º sobre zero
 • 19. c) La temperatura ha baixat 7 graus
 • 20. d) La temperatura ha pujat un grau
 • 21. e) La temperatura no ha variat
 • 22. 5. Escriu en els punts el nombre enter (positiu o negatiu amb el seu signe) que correspongui: a) He gastat 10 €
 • 23. b) He cobrat un xec de 25 €
 • 24. c) Tinc un xiclet de maduixa
 • 25. d) Li he donat 2 xiclets dels meus
 • 26. e) L'avi m'ha donat 5 €
 • 27. f) El boli m'ha costat 2 €
 • 28. 6. Ordena de menor a major els nombres enters següents: 3,0,-1,4,-3,-10,-2,11. Escriu-los de gran a petit separats per una coma sense espais al mig.
 • 29. 7. Escriu els 5 nombres enters següents a -4
 • 30. 8. Si +20 significa que he anat 20 km a l'est, quin desplaçament he de fer per tornar al punt de partida?
 • 31. 9. Si +4 significa divendres, què significa -3?
A) Dissabte
B) Dijous
C) Dilluns
D) Divendres
E) Diumenge
 • 32. 10. Calcula el valor absolut de cada nombre enter (escriu la resposta sense signe): a) I-4I
 • 33. b) I+3I
 • 34. c) I+12I
 • 35. d) I-10I
 • 36. e) I-25I
 • 37. f) I+100I
 • 38. 11. Quins nombres enters tenen 5 de valor absolut?
 • 39. 12. Escriu <,> o = segons correspongui. a) -2...+4
 • 40. b) +6...0
 • 41. c) -3...0
 • 42. d) -9...+1
 • 43. e) 0...-5
 • 44. f) +7...-7
 • 45. 13. Expressa utilitzant nombres enters: a) Arquimedes va néixer l'any 287 aC
 • 46. b) La temperatura en la superfície del planeta Mercuri és de 400ºC
 • 47. c) L'Everest té una altura de 8.800 metres
 • 48. 14. Escriu major o menor per tal que cada afirmació sigui certa: a) 0 és...que els nombres negatius i...que els positius.
 • 49. b) Un nombre positiu és...que 0 i que qualsevol negatiu.
 • 50. c) De dos nombres positius és...el que té el major valor absolut.
 • 51. d) De dos nombres negatius és...el que té el menor valor absolut.
 • 52. 15. Un grup de científics entre els que es troben els pares de la Paula, està investigant el nivell de contaminació de l’atmosfera i dels mars. El vaixell laboratori, ancorat a un punt del Mediterrani, utilitza globus sonda per analitzar l’atmosfera i boies sonda per analitzar les aigües per sota del nivell de mar. a) Un globus ha estat enlairat fins a la posició 12, després l’han fet pujar 4 posicions més i per últim l’han fet baixar 7 posicions. On es troba ara?
 • 53. b) La boia que estava en la posició –9 primer baixa 4 posicions i després en puja 6. En quina posició es troba ara?
 • 54. c) Sabries indicar les posicions i les altures finals (Pf i Af) de cada globus i cada boia, desprès de ser sotmesos a pujades (+) o baixades (-)? c1) G1: 4 + (-3)
 • 55. c2) G2: 9 + (+6)
 • 56. c3) G3: 15 + (-8)
 • 57. c4) G4: 12 + (-4)
 • 58. c5) B1: (-6) + (-2)
 • 59. c6) B2: (-8) + (+3)
 • 60. c7) B3: (0) + (-9)
 • 61. c8) B4: (-15) + (-7)
 • 62. 16. Quan la Paula va explicar als seus amics aquesta investigació dels seus pares, els hi va presentar les variacions dels globus 7 i 8 i de les boies 5 i 6 d’una manera curiosa, però tots van endevinar les posicions i altura o profunditat finals. Ho endevines tu? a) G7: 10 - (-8)
 • 63. b) G8: 5 - (-9)
 • 64. c) B5: (-12) - (-5)
 • 65. d) B6: (-6) - (-2)
 • 66. 17. Resol les següents sumes de nombres enters. a) (+15) + (+8) =
 • 67. b) (-9) + (-6) =
 • 68. c) (-5) + (+10) =
 • 69. d) (-9) + (+10) =
 • 70. e) (+9) + (+7) =
 • 71. f) (-7) + (-2) =
 • 72. g) (-6) + (+12) =
 • 73. h) (+3) + (-10) =
 • 74. i) (+7) + (+4) =
 • 75. j) (-6) + (-10) =
 • 76. k) (-11) + (+3) =
 • 77. l) (-1) + (+8) =
 • 78. m) (+4) + (+8) =
 • 79. n) (-13) + (+3) =
 • 80. o) (+6) + (-1) =
 • 81. p) (-4) + (+12) =
 • 82. q) (+7) + (+2) =
 • 83. r) (+3) + (-5) =
 • 84. s) (-15) + (+5) =
 • 85. t) (-5) + (+10) =
 • 86. u) (-1) + (-7) =
 • 87. v) (-8) + (+4) =
 • 88. x) (-2) + (+8) =
 • 89. 18. Resol. a) (-5) + 7+ 2 =
 • 90. b) (-8) + 1+ 6 + (-5) =
 • 91. c) 6 + (-4) + (-7) =
 • 92. d) 8 + (-2) + 3 + 5 + (-3) + (-7) =
 • 93. e) (-4) + (-5) + (-9) +30 =
 • 94. f) 1 + 8 + (-5) + (-2) + 3 + (+2) =
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.