Notació científica flex
 • 1. 275.000.000 en notació científica és:
A) 2'75·109
B) 2'75·106
C) 27'5·107
D) 2'75·108
 • 2. 8.000 en notació científica és:
A) 8·104
B) 80·102
C) 8·103
D) 80·103
 • 3. 0'046 en notació científica és:
A) 4'6·10-1
B) 4'6·10-2
C) 46·10-2
D) 4'6·10-3
 • 4. 0'009 en notació científica és:
A) 0'9·10-2
B) 9·10-3
C) 9·10-2
D) 9·10-4
 • 5. 78.000.000 en notació científica és:
A) 7'8·1010
B) 7'8·106
C) 7'8·105
D) 7'8·107
 • 6. 0'64 en notació científica és:
A) 6'4·10-1
B) 6'4·10-2
C) 6'4·10-4
D) 6'4·10-3
 • 7. 0'000425 en notació científica és:
A) 4'25·10-6
B) 4'25·10-4
C) 4'25·105
D) 4'25·10-5
 • 8. Calcula 85.000.0002
A) 7225·1015
B) 170.000.000
C) 7'225·1015
D) 7'225·15
 • 9. Calcula 4'5·103
A) 45.000
B) 450
C) 4.500
D) 13'5
 • 10. Calcula 5'7·10-1
A) 570
B) 0'57
C) 0'057
D) 57
 • 11. Calcula 3'8·105
A) 0'000038
B) 3.800.000
C) 380.000
D) 38.000
 • 12. 0'00000154 en notació científica és:
A) 1'54·10-6
B) 1'54·10-5
C) 1'54·10-4
D) 1'54·10-9
 • 13. Calcula 997
A) 3?25·1079
B) 9'32·1013
C) 8'2:1043
D) 1'6·1087
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.