Vives. BAT1. T1 (VII) reduïr comú índex i ordenar
Redueix a comú índex i 
ordena de menor a major
4
3
El radical major és :
13
31
    =
=
12
18
El radical major és :
a7
a5
    =
=
a
a
a
3
9
El radical major és :
132650
51
       =
=
3
El radical major és :
4
6
       =
=
4
5
El radical major és :
10
6
       =
=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.