Tales, semblança i Pitàgores
Resol els següents 
exercicis
Prova modificada per Gemma Teixidor a partir de la prova de la Montse Gelis
3
4
6
X=
3
4
=
x
3
=
2
3
6
x=
6
6
=
4
4
9
x=
4
x=
10
4
x
8
=
AD=
AB=4      AC=10
A
B
D
BD=
CE=5     DE=9
C
E
Si els dos triangles són semblants.
Quina és la raó de semblança?
5
8
- Si la raó de semblança és 1,5.
- Quin és el perímetre del triangle gran?
4 cm
5 cm
3 cm
cm
R- L'arbre fa 
Calcula l'alçada d'aquest arbre sabent les dades 
següents:
5m
m d'alçada
1,2m
1,5m
Troba  a quina alçada es troba la finestra del terra
R- La finestra està a
3m
0,8 m
H
m del terra.
1,6 m
(Posa el resultat amb 2 decimals arrodonits)
Troba quin és el valor del costat que falta
x=
2
=
6
x
2
6 cm
+
cm
3 cm
2
Troba quin és el valor del costat que falta
x=
2
=
6
10 cm
2
x
+
cm
6 cm
2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.