MCM i MCD
Calcula el màxim comú divisor (mcd) i 
el mínim comú múltiple dels nombres següents:

Recorda:
1. Fem la descomposició en factors primers dels nombres
2. Per trobar el mcd agafem els factors comuns elevatsa l'exponent més petit.
3. Per trobar el mcm agafem tots els factors amb l'exponent més gran.
12
Calcula el mcm i mcd del 12 i 30:
1
30
mcm(12,30)= 2     ·     · 5  = 
mcd(12,30) =       ·      = 
30 =      ·      ·
12 =       ·
50
1
Calcula el mcm i mcd del 50 i 80:
80
mcm(50,80)= 2    · 5      =
mcd(50,80) =       · 5 =
80 =          ·
50 =       ·
42
Calcula el mcm i mcd del 42 i 45:
1
45
mcm(42,45)= 2 · 3     · 5 ·      =   
mcd(42,45) = 
45 =          ·
42 =       ·      ·
50
1
Calcula el mcm i mcd del 72 i 50:
72
mcm(50,72)= 2     · 3     · 5      =1800
mcd(50,72) = 
72 = 
50 =       ·
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.