Probl amb equacions
L'equació correcta és:
R: L'Anna té

D'aquí a 2 anys l'edat de l'Anna serà igual al triple de

l'edat que tenia fa 18 anys.

Quants anys té ara?


anys
x+2 = 3·(x-18)
3·(x+2) = x-18
x+2=3·(x+18)
x+2 = 3x-18
L'equació correcta és:
R: Els 2 nombres són

Troba 2 nombres consecutius que compleixen que la suma del petit i el doble del gran dona 107


x+x+2·(x+1) = 107
 x+2·(x+1) = 107
x+2x+1 = 107
i
L'equació correcta és:
R: El nombre és

Troba el nombre que compleix que la suma del seu doble

i 7 dona 35


x+7= 35
2x+7 = 35
2+x+7 = 35
x+2x+7 = 35
L'equació correcta és:
R: Els 3 nombres són

Troba 3 nombres consecutius que compleixen que la suma dels dobles dels dos petits és igual al triple del gran


2·(x+1)+2·(x+2)=3x
x+2x+2·(x+1)=3·(x+2)
2x+2·(x+1)=3·(x+2)
,
i
L'equació correcta és:

L'Aina té 14 anys i el seu pare en té 48. Quants anys falten perquè l'edat del pare sigui el triple de l'edat de l'Aina?


R: Falten
anys
48+x=3·14
48+x=3·(14+x)
48-x=3·(14-x)
14+x=3·(48+x)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.