La salut i les malalties 5è EP
 • 1. Quan un metge coneix els signes i símptomes d'una malaltia fa un...
A) diagnòstic
B) curació
C) pronòstic
D) anàlisi
 • 2. Quina d'aquestes alteracions del nostre cos es considera un signe?
A) dolor
B) marejos
C) febre
D) coïssor a la pell
 • 3. Quina d'aquestes alteracions del nostre cos es un símptoma?
A) febre
B) tossina
C) erupcions a la pell
D) dolor
 • 4. Si una malaltia dura poc temps deim que és
 • 5. A partir de quants mesos deim que una malaltia és crònica?
A) 12 mesos
B) 3 mesos
C) 1 mes
D) 9 mesos
 • 6. Quan una malaltia afecta a gran número de persones en un moment determinat se li diu...
A) malaltia crònica
B) expansiva
C) esporàdica
D) epidèmia
 • 7. Una malaltia que és present des del naixament de la persona, encara que no s'hagi manifestat es diu...
A) congènita
B) crònica
C) epidèmica
D) pandèmica
 • 8. Els agents infecciosos són 4. Quin d'aquest no ho és?
A) fong
B) virus
C) plàncton
D) bacteri
 • 9. El peu d'atleta és una malaltia causada per un...
A) fong
B) bacteri
C) virus
D) protozou
 • 10. La salmonel·losi és una malaltia causada per un...
A) protozou
B) virus
C) bacteri
D) fong
 • 11. El grip és una malaltia causada per un...
A) fong
B) protozou
C) bacteri
D) virus
 • 12. La malària és una malaltia causada per un...
A) virus
B) protozou
C) fong
D) bacteri
 • 13. Quan els microorganismes que provoquen una malaltia poden passar del cos d'una persona a una altra, es diu que és una malaltia...
 • 14. Quina d'aquestes defenses no és una defensa externa del nostre cos?
A) glòbuls blancs
B) moc
C) esternut
D) pell
 • 15. Consumir una quantitat excessiva de greixos i sucres en anys pot provocar...
A) sinusitis
B) diabetis
C) reumatisme
D) artrosi
 • 16. El consum de drogues com el tabac i l'alcohol creen addicció en el nostre cos?
A) No
B) Si
 • 17. Quina d'aquestes malalties provocar fumar?
A) Obesitat
B) Càncer de pulmó
C) Càncer de ronyó
D) Diabetis
 • 18. Quantes hores és recomanable dormir?
A) 9 a 11
B) 8 a 10
C) 7 a 11
D) 8 a 11
 • 19. Quan ens injecten una vacuna estan introduint en el nostre cos...
A) Virus i bacteris de la malaltia
B) Agents infecciosos molt debilitats
C) Cèl·lules que ataquen al microorganisme
D) Glòbuls blancs
 • 20. Quina d'aquestes malalties no és una malaltia preocupant actualment?
A) Alzheimer
B) Pesta
C) Càncer
D) Diabetis
E) SIDA
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.