T-0 Multiplicar i dividir decimals per potències de 10
__1. 253,2 : 1.000 =A. 0,2532
__2. 253,2 : 10 =B. 2,532
__3. 253,2 : 100 =C. 2.532
__4. 253,2 : 10000 =D. 25,32
__5. 253,2 · 1.000 =E. 25.320
__6. 253,2 · 10 =F. 253.200
__7. 253,2 · 10.000 =G. 2.532.000
__8. 253,2 · 100 =H. 0,02352
__9. 253,2 · 100000 =I. 25.320.000
__10. 0,987 : 10A. 0,1567
__11. 0,987 · 10B. 156,7
__12. 0,987 · 1000C. 15,67
__13. 1,567 : 10D. 400
__14. 1,567 · 10E. 0.004
__15. 1,567 · 100F. 987
__16. 4 : 1000G. 40
__17. 4 · 10H. 0,0987
__18. 4 · 100I. 9,87
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.