Fraccions equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
4
3
i
12
6
No són equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
4
3
i
6
8
No són equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
4
3
i
3
4
No són equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
2
3
i
6
4
No són equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
4
2
i
12
6
No són equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
5
3
i
10
6
No són equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
5
4
i
10
8
No són equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
3
5
i
10
6
No són equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
2
3
i
12
36
No són equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
2
3
i
12
18
No és equivalent
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
-32
6
i
48
-9
No és equivalent
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
15
2
i
45
6
No és equivalent
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
6
7
i
18
42
No són equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
18
6
i
14
42
No és equivalent
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
10
25
i
15
6
No és equivalent
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
50
70
i
14
15
No són equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
50
45
i
35
21
No són equivalents
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
-70
25
i
-42
15
No és equivalent
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
-12
-20
i
21
35
No és equivalent
Comprova si aquestes fraccions són equivalents:
SI, són equivalents
35
5
i
385
55
No és equivalent
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.