AA E1 T02 2.2. Operacions amb potències de la mateixa base
__1. (22)2A. 213
__2. 22 · 23 : 25B. 618
__3. 23 · 210 : 24C. 22
__4. 24 · 25 · 24D. 1
__5. 25 : 23E. 29
__6. 53 · 52 : 54F. 5
__7. 59 · 52 · 55 : 510G. 67
__8. 62 · 65H. 6
__9. 63 · 62 : 64I. 56
__10. 69 · 67 · 62J. 24
__11. 00A. 0
__12. 01B. 1
__13. 02C. 1
__14. 10D. 1
__15. 11E. indeterminat
__16. 12F. 0
__17. 20G. 1
__18. 21H. 2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.