2- Llegutage Añgebraic: Arees
4x2
Expressa Algebraicament l'àrea de la figura
4x3+2x2
(Fes les operacions  de suma i/o multiplicació)
24x9
8x3+4x2
16x5+8x4
 8x5+4x4
Expressa Algebraicament l'àrea de la figura
2x+2
(Fes les operacions  de suma i/o multiplicació)
2x
8x2
8x
2x2+2x
 4x2+4x
Expressa Algebraicament l'àrea de la figura de color
1
2x
(Fes les operacions  de suma i/o multiplicació)
1
1
1
2x
8x2
4x2-4
2x+2
 8x-4
(cerca a internet l'àrea del cercle)
Expressa Algebraicament l'àrea de la figura
5x
(Fes les operacions  de suma i/o multiplicació)
( ∏ es el nombre pi 3,14...)
 25x22
 5x2
 5x∏
 25x2
2x+4
Expressa Algebraicament l'àrea de la figura
(Fes les operacions  de suma i/o multiplicació)
x+1
2x
 8x4+4x2+2
 8x2
 x2+4x
 2x2+4x+2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.