EFICÀCIA LECTORA 5è juny català
 • 1. Tria el grup d'adjectius que defineixen el doctor Terribilis:
A) Intel·ligent i humil.
B) Diabòlic, tan inexpert com malvat.
C) Excel·lent i egregil.
D) Diabòlic, tan expert com malvat.
 • 2. Quin era l'objectiu del doctor Terribilis?
A) Passejar-se per la Lluna.
B) Enlairar la torre de Pisa.
C) Apoderar-se per la Lluna.
D) Amagar la Lluna.
 • 3. Per què creus que el doctor no se fia de Famulus?
A) Perquè vol posar la torre de Pisa dalt del Mont Blanc.
B) Perquè coneix el seu costum de xafarder.
C) Perquè no vol que sigui tan famós com ell.
D) Perquè passa dels signes d'interrogació als signes d'admiració.
 • 4. Amb quin objectiu se compara el supercric atòmic?
A) Amb un cranc atòmic.
B) Amb l'aparell que usen els automobilistes per canviar una roda.
C) Amb un imant potent.
D) Amb la torre de Pisa.
 • 5. On varen col·locar la Lluna?
A) Al cim del Mont Blanc.
B) A la part de la constel·lació de Casiopea.
C) A la part de la contel·lació d'Orió.
D) A la part de la constel·lació de l'Escorpió.
 • 6. Com podem saber que en Famulus no és gaire intel·ligent?
A) Perquè està espantat.
B) Perquè no compta bé a l'enrevés.
C) Perquè xerra pels descosits.
D) Perquè duu les sabates girades de peu.
 • 7. Quina era la recompensa que volien convenir el doctor i el seu ajudant?
A) El pes de la Lluna en or.
B) Comandar la Terra.
C) Esser famós.
D) Un sac de monedes d'or.
 • 8. A quina època creus que passa la història?
A) Fa cent anys.
B) En el futur.
C) A l'actualitat.
D) El temps dels romans.
 • 9. El títol de la història recull la idea principal de:
A) D'un sol paràgraf.
B) De tot el text.
C) Del final de la història.
D) Del principi de la història.
 • 10. La Lluna no va sortir perquè:
A) Perquè hi havia eclipse de Lluna.
B) Perquè era de dia.
C) Un núvol l'amagava.
D) Perquè no es trobava a la seva òrbita.
 • 11. Què faria el doctor Terríbilis en el cas de que no se li acceptassin les seves condicions?
A) Quedar-se a viure a la Lluna.
B) Fer explotar la Lluna.
C) Destruir la Lluna.
D) Mossegar-se les ungles de ràbia.
 • 12. La solució dels governants va esser...
A) Enviar una nau espacial a la Lluna.
B) Enviar a l'espai llunes artificials.
C) Declarar-li la guerra.
D) Estirar la Lluna amb un imant.
 • 13. Per què no va agradar a tothom aquesta solució?
A) Perquè els bars de nit estaven buits.
B) La gent no podia dormir perquè hi havia massa llum.
C) Perquè es gastaria massa energia.
D) Perquè era una solució difícil.
 • 14. Què vol dir l'autor amb l'expressió "es va haver de quedar la vella Lluna i mossegar-se les ungles?
A) Que va fracassar.
B) Que se'n va sortir amb la seva.
C) Que es va quedar sense ungles.
D) Que va triomfar.
 • 15. Què et fa pensar que aquesta narració no és de tipus realista?
A) No es poc inventar un supercric.
B) No existeix la constel·lació de l'Escorpió.
C) En Famulus no coneixia a la cunyada.
D) En Famulus era ric en interrogants.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.