Polinomis i equacions (1r C)
 • 1. Calcula:

  6x2 - 7x2 + 3x2
A) 2x2
B) -3x2
C) -2x2
D) 3x2
 • 2. Calcula el valor numèric P(4)

  P(x) = 4x2 - 3x + 2
A) 54
B) 63
C) 45
D) 72
 • 3. Calcula el valor numèric P(-2)

  P(x) = 8x3 - 12x - 5
A) 45
B) -35
C) -45
D) 35
 • 4. Calcula:
  (2x2 + x + 1) + (3x2 - 5x + 2)
A) 5x2 - 6x + 3
B) 6x2 - 4x + 2
C) 5x2 - 4x + 3
D) 6x2 - 5x + 2
 • 5. Calcula:

  (2x - 8) - (5x + 4)
A) 10x - 32
B) -3x - 4
C) 3x + 12
D) -3x - 12
 • 6. Calcula:


  (x - 9)·(2x - 1)
A) 2x2 - 19x + 9
B) 3x2 - 10
C) 2x2 + 19x + 9
D) 2x2 + 9
 • 7. Calcula:

  (4x - 7)·(2x + 1)
A) 8x2 - 14x - 7
B) 8x2 - 10x - 7
C) 6x2 - 7
D) 8x2 - 7
 • 8. Calcula:

  (x - 3)·(x2 + 4x - 6)
A) x3 + x2 - 18x + 18
B) x3 + x2 - 18x - 18
C) x3 + x2 + 18x + 18
D) x3 - x2 + 18x - 18
 • 9. Calcula: (x3 - 2x2 + 6x + 3) - (x3 - 7x2 + 2x - 1)
A) 5x2 + 4x + 4
B) -9x2 + 8x + 2
C) 5x2 + 8x + 4
D) 2x3 - 9x2 + 8x + 2
 • 10. Resol l'equació (x - 7)·(x - 2)·(x + 5) = 0
A) x=7, x=-2 i x=-5
B) x=7, x=2 i x=5
C) x=-7, x=-2 i x=5
D) x=7, x=2 i x=-5
 • 11. Resol l'equació (x + 2)·(4x2 - 37x + 40) = 0
A) x=-2, x=-8 i x=-5/4
B) x=-2, x=8 i x=5/4
C) x=8 i x=5/4
D) x=2, x=8 i x=5/4
 • 12. Resol l'equació: x3 - 2x2 - x + 2 = 0
A) x=1, x=-1 i x=-2
B) x=1, x=-1 i x=2
C) x=1, x=2 i x=-2
D) x=-1, x=2 i x=-2
 • 13. Resol l'equació: x3 - 3x2 + 22x - 2 = x2-70
A) x=-2
B) x=2, x=-2 i x=-8
C) x=2, x=-2 i x=8
D) x=-2 i x=8
 • 14. Resol l'equació: x4 - 9x3 + 21x2 + x - 30 = 0
A) x=1, x=-2, x=-3 i x=-5
B) x=-1, x=2, x=-3 i x=-5
C) x=-1, x=2, x=3 i x=5
D) x=-1, x=2, x=3 i x=4
 • 15. Resol el sistema d'equacions: 2x+5y=9, 3x-y=22
A) x=7, y=-1
B) x=-7, y=-1
C) x=7, y=1
D) x=-7, y=1
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.