AA E1 T09 Ob.Problemes 2 Regles de tres

En 13 dies un obrer guanya 546 euros.

Quant guanyarà en 15 dies?

dies
?
13
?
15
546
?
x
?
Directa
Inversa
Sol:
?

Una font dóna 208 litres d’aigua en 8 minuts.

Quants litres d’aigua donarà en 

un quart d’hora?

Sol:
min
?
15
?
8
?
litres
208
?
x
litres
?
Directa
Inversa

Amb 17 kg de pinso alimentem 204 gallines. 

Quants quilos de pinso necessitem per 

alimentar 600 gallines?


Sol:
Kgr
gallines
?
204
?
600
?
Inversa
Directa
Kgr
?
17
?
x

Si 250 grams de pernil costen 10 euros, 

quant costaran 150 grams?

grams
?
150
?
250
?
10
?
x
?
Directa
Inversa
Sol:
?

Per 12 litres d’oli hem pagat 45 euros. 

Quants litres podem comprar amb 90 €?

Directa
Inversa
Sol:
?
45
?
90
?
litres
litres
?
12
?
x

Deu obrers han construït una tàpia en 21 dies. 

Quant estarien a fer aquesta mateixa tàpia catorze obrers?

Directa
Inversa
obrers
?
Sol:
10
14
?
temps
?
dies.
?
21
?
x

Un cotxe a la velocitat de 100 km/h ha recorregut 

la distància entre dues ciutats en 2 hores i 40 minuts. 

Quant tardarà un altre cotxe a recórrer aquesta 

distància si la seva velocitat és de 80 km/h?


Inversa
velocitat
?
100
?
80
?
Sol:
Directa
temps
160min
?
min.
x

Per omplir una piscina s’utilitza una aixeta que aboca 

150 litres d’aigua per minut i tarda 10 hores a omplir 

la piscina. Quant tardarà a omplir-se 

amb una aixeta que n’aboqui 375 per minut?

Inversa
litres/min
?
150
?
375
?
Sol:
Directa
hores
?
10
?
x
h
?

Un cotxe a la velocitat de 100 km/h ha recorregut la 

distància entre dues ciutats en tres hores i mitja. 

Quant estarà un altre cotxe a recórrer aquesta distància 

si la seva velocitat és de 75 km/h?

Directa
velocitat
?
Sol:
100
?
75
?
Inversa
minuts
?
min.
?
210
?
x
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.