Representa, relaciona i discrimina banderes.
 • 1. A que pertany aquesta bandera?
A) Oceania
B) Àsia
C) Europa
D) Amèrica
E) Àfrica
 • 2. A que pertany aquesta bandera?
A) Àfrica
B) Oceania
C) Àsia
D) Europa
E) Amèrica
 • 3. A que pertany aquesta bandera?
A) Europa
B) Suïssa
C) Anglaterra
D) Espanya
E) Amèrica
 • 4. A que pertany aquesta bandera?
A) Catalunya
B) Espanya
C) Anglaterra
D) Suïsa
E) Europa
 • 5. A que pertany aquesta bandera?
A) Brasil
B) Europa
C) Àfrica
D) Argentina
E) Àsia
 • 6. A que pertany aquesta bandera?
A) Anglaterra
B) Oceania
C) Xina
D) Japó
E) Europa
 • 7. A que pertany aquesta bandera?
A) Catalunya
B) Espanya
C) Anglaterra
D) Amèrica
E) Europa
 • 8. A que pertany aquesta bandera?
A) Àfrica
B) Europa
C) Oceania
D) Alemania
E) Espanya
 • 9. A que pertany aquesta bandera?
A) Portugal
B) Canada
C) França
D) Amèrica
E) Suïssa
 • 10. A que pertany aquesta bandera?
A) França
B) Anglaterra
C) Espanya
D) Itàlia
E) Portugal
 • 11. A que pertany aquesta bandera?
A) Anglaterra
B) Portugal
C) Amèrica
D) Japó
E) França
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.