Relaciona els països amb continents on es troben.
__1. AmèricaA. Nova York
__2. AmèricaB. Marroc
__3. EuropaC. Xina
__4. EuropaD. França
__5. OceaniaE. Japó
__6. OceaniaF. Australia
__7. ÀfricaG. Brasil
__8. ÀfricaH. Egipte
__9. ÀsiaI. Nova Zelanda
__10. ÀsiaJ. Espanya
__11. AmèricaA. Anglaterra
__12. AmèricaB. California
__13. AmèricaC. Russia
__14. EuropaD. Madagascar
__15. EuropaE. Filipinas
__16. OceaniaF. Papua Nova Guinea
__17. ÀfricaG. Argentina
__18. ÀfricaH. Itàlia
__19. ÀsiaI. Camerun
__20. ÀsiaJ. Canadà
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.