Identitats notables
__1. (3x+2)(3x-2)A. x2+8x+16
__2. (3x+2)2B. x2-8x+16
__3. (4x-5)(4x+5)C. x2-25
__4. (4x-5)2D. 16x2-40x+25
__5. (5x3-7)2E. 9x2+12x+4
__6. (7x2-5)2F. 49x4-70x+25
__7. (x+4)(x-4)G. x2-16
__8. (x+4)2H. 16x2-25
__9. (x+5)(x-5)I. 9x2-4
__10. (x-4)2J. 25x6-70x3+49
__11. (3x-6)2A. 36x2+36x+9
__12. (3x5-9)(3x5+9)B. 9x10-81
__13. (5x2-9)2C. 9x2-36x+36
__14. (6x+3)2D. 25x4-90x2+81
__15. (6x-2)(6x+2)E. (4x-3)2
__16. 9x8-64F. 36x2-4
__17. 16x2-24x+9G. (7x+1)2
__18. 16x4+40x2+25H. (3x4-8)(3x4+8)
__19. 25x4-30x2+9I. (5x2-3)2
__20. 49x2+14x+1J. (4x2+5)2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.