E1 T08.3 Problemes amb fraccions
TOT:part:
Fracció
P I S T E S
buidat 99 litres...
fracció buidada 11/12
fracció que queda 1/12
 x=       ·          :         =
99 litres
?
12
?
?
?
11/12
?
99
?
11
?
fracció
litres
pregunta
TOT:part:
Fracció
P I S T E Somplit amb 49 litres...fracció plena 7/10fracció que queda 3/10
 x=       ·          :         =
49 litres
?
10
?
?
?
7/10
?
49
?
7
?
fracció
litres
pregunta
TOT:part:
Fracció
P I S T E SHa caminat part del camí a casa.Vull saber la llargària del camí.He fet 8/23, me falta 17/23
 x=       ·          :         =
256 metres
?
23
?
?
?
8/23
?
256
?
8
?
fracció
metres
pregunta
En Gustavo pega uns bots de 5/4 de metre de llargada
saltar 4/5 bots de 25 m?
repartir 25 m entre la llargada dels bots de 5/4?
Pensa
+
-
·
:
Quants bots haura de fer
per recòrrer 25 m?
=
repartir 20 m entre la llargada dels bots de 3/2?
saltar 20 bots de 3/2 m?
Pensa
En Gustavo i na Gustava peguen 20 bots de 3/2 m 
per trobar-se.
Quina distància hauran recorregut?
+
-
·
:
=
Vo = 
Gus, Ta i Vo  es reparteixen una beguda refrescant.En Gus, es beu 1/3 part, en Ta 1/4.
-
Quina fracció de beguda queda per Vo?
Pistes: Vo = 1beguda -Gus  - Ta
-
=
Tenim una bassa perquè puguin nedar els nostres bitxos
Omplim la bassa.  El primer dia 3/7 parts.El segons, 3/4 del que quedava.Quina part queda?
primer dia
?
queda desprès del primer dia
queda
1/7
?
4/7
?
El Sr. Burn reparteixun premi de 30 cèntims entre
3 amics.
En Barts es queda 1/2.
En Milhouse 2/3 del que queda.
Quan li toca a Jimbo?
Pistes:
Bart 1/2 =
Queden 15 cèntims pels altres dos.
En Milhouse 2/5 de 15 =
Jimbo la resta: 
15 cèntims
?
5 cèntims
?
10 cèntims
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.