Estats oxidació (parelles)
__1. Beril·liA. +1
__2. CalclB. -2 i +2,4,6
__3. EstanyC. 0
__4. FuorD. +1
__5. LitiE. +2,4
__6. NitrogenF. +2
__7. PotassiG. -1
__8. SofreH. +2
__9. SrI. -3 i +3,5
__10. XeJ. +2
__11. AluminiA. +1,3
__12. ClorB. +2,3
__13. FerroC. -1 i +1,3,5,7
__14. HidogenD. 0
__15. IodeE. -2
__16. NeF. +3
__17. NitrogenG. -3 i +3,5,
__18. OrH. +1
__19. OxígenI. -1 i +1,3,5,7
__20. PlataJ. -1 i +1
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.