3r d'ESO. FiQ. TAULA PERIòDICA Complerta
Omple el grup IA, primer el símbol i després el nom sense faltes i la primera lletra en majúscula
Omple el grup IIA, 
primer el símbol 
i després el nom 
sense faltes i 
la primera lletra
 en majúscula
Omple el grup IIIA, primer el símbol i després el nom sense faltes i la primera lletra en majúscula
Omple el grup IVA, primer el símbol i després el nom sense faltes i la primera lletra en majúscula
Omple el grup VA, primer el símbol i després el nom sense faltes i la primera lletra en majúscula
Omple el grup VIA, primer el símbol i després el nom sense faltes i la primera lletra en majúscula
Omple el grup VIIA, primer el símbol i després el nom sense faltes i la primera lletra en majúscula
Omple el grup VIIIA, primer el símbol i després el nom sense faltes i la primera lletra en majúscula
Completa amb el nom o el símbol de 
l'element que correspongui.
Ruteni
Rodi
Y
Completa amb el nom o el símbol que correspongui
(Tingués en compte els accents)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.