Notació científica 2
  • 1. 1900 en notació científica és:
A) 190· 101
B) 19·102
C) 1'9·103
D) 1'9·102
  • 2. 4.500.000 en notació científica és:
A) 4'5·106
B) 4'5·105
C) 4'5·107
D) 45·105
  • 3. 0'0052 en notació científica és:
A) 5'2·10-2
B) 5'2·10-3
C) 52·10-4
D) 5'2·10-4
  • 4. 0'0741 en notació científica és:
A) 7'41·10-3
B) 7'41·10-2
C) 74'1·10-3
D) 74'1·10-2
  • 5. 345.000 en notació científica és:
A) 3'45·103
B) 3'45·105
C) 34'5·104
D) 3'45·104
  • 6. 0'25 en notació científica és:
A) 25·10-1
B) 2'5·10-1
C) 2'5·10-2
D) 25·10-2
  • 7. 0'000008 en notació científica és:
A) 8·10-6
B) 8·10-5
C) 0'8·10-6
D) 8·10-7
  • 8. Per escriure a la calculadora 3'4·105, fem:
A) 3,4 EXP 5
B) Qualsevol dels altres 2
C) 3,4x10^ 5
  • 9. 3'4·106 · 9'7·108
A) 1'21·1011
B) 3'298·1015
C) 3'29815
  • 10. 3'4·1016 + 9'5·1016
A) 1'29·1018
B) 1'29·1017
C) 1'29·1016
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.