Notació científica 3
 • 1. 275.000 en notació científica és:
A) 2'75·106
B) 2'75·105
C) 2'75·104
D) 27'5·104
 • 2. 44.000.000 en notació científica és:
A) 4'4·107
B) 4'4·106
C) 0'44·108
D) 4'4·108
 • 3. 0'000016 en notació científica és:
A) 1'6·10-6
B) 1'6·10-4
C) 0'16·10-4
D) 1'6·10-5
 • 4. 0'09 en notació científica és:
A) 0'9·10-1
B) 9·10-2
C) 9·10-1
D) 9·10-10
 • 5. 8.500.000.000 en notació científica és:
A) 8'5·107
B) 8'5·106
C) 8'5·109
D) 8'5·108
 • 6. 0'13 en notació científica és:
A) 1'3·10-2
B) 1'3·10-1
C) 0'13·101
D) 13·10-2
 • 7. 0'000425 en notació científica és:
A) 4'25·10-5
B) 4'25·10-4
C) 4'25·105
D) 4'25·10-6
 • 8. Quan escrivim 2'3 EXP 7 a la calculadora, significa:
A) 2'37
B) 2'3·107
 • 9. Calcula 2'9·104
A) 290.000
B) 70'7281
C) 2'9000
D) 29.000
 • 10. Calcula 2'94
A) 290.000
B) 29.000
C) 7'07281
D) 70'7281
 • 11. Calcula 3'8·107 · 9'2·1015
A) 3'496·1023
B) 1'15·1020
C) 7'26·1022
D) 4'156·1018
 • 12. Calcula (6'8·1012)5
A) 1'45·1064
B) 2'31·1058
C) 7'46·1017
D) 9'32·1012
 • 13. Calcula 5657
A) 8'2:1043
B) 1'6·1087
C) 3?25·1079
D) 4'43·1099
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.