GEO: 11-4 QC (inscribed angles)
11.4
1. Αντιστοιχίστε  κατάλληλα... 
    Σύρετε τις ονομασίες προς τα στοιχεία που
    περιγράφουν...
εγγεγραμμένη γωνία
?
επίκεντρη γωνία
?
τόξο
?
11.4
2. Ποια γωνία ισούται με το ½ του μέτρου του
 τόξου BC?
∡BAC
∡ACD
∡BDC
∡ABC
11.4
3. Ποιο είναι το μέτρο της γωνίας D;
11.4
156o
o
11.4
4. Ποιο είναι το μέτρο του τόξου BDC; 
11.4
Δίνονται οι γωνίες:∡BAD = 132o∡BAC = 148o
τόξο BDC =
o
11.4
5. Ποιο είναι το μέτρο της γωνίας ∡EDC;
τόξο BC =112o
∡EDC =
o
11.4
6. Αν ∡D=29ο, ποιο είναι το μέτρο 
του αντίστοιχου τόξου BC;
29o
τόξο ΒC =
o
7. Ποιο είναι το μέτρο του τόξου BDC     στον πιο κάτω κύκλο; 
11.4
32o
τόξο BDC =
o
11.4
8. Τα τόξα DΑ και ΑB είναι ίσα.     Συμπληρώστε το μέτρο των πιο κάτω:
74o
γωνία ∡DCA =
γωνία ∡CDB =
τόξο CD =
o
o
o
11.4
9. Υπολογισε την αριθμητική τιμη του z     και το μέτρο του τόξου AB.  
τόξο AB =
z = 
o
11.4
10. Υπολογισε το μέτρο του τόξου DB.
11.4
39o
τόξο DΒ =
o
(4x - 14)o
11.4
11. Υπολόγισε την τιμή του x.
11.4
x =
o
11.4
12. Υπολόγισε την τιμή του t. 
(¾t)o
11.4
t =
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Δημιουργώντας δοκιμασίες και εκτελώντας δραστηριότητες όλα γίνονται εύκολα στα μαθηματικά και στ` άλλα γνωστικά αντικείμενα.