διερεύνηση εξίσωσης α' βαθμού
Η εξίσωση αχ=β , α,β∊ℝ, έχει μοναδική λύση όταν:

α=0 και β≠0
α≠ο και β=0
α≠0
Η εξίσωση (μ-3)χ=μ-4 έχει μοναδική λύση όταν:
μ≠4
μ≠0
μ≠3
μ=3
Η εξίσωση που έχει άπειρες λύσεις ονομάζεται
αόριστη
αδύνατη
Η εξίσωση 0•χ=7 είναι:
αόριστη
αδύνατη
Η εξίσωση 0•χ=0 είναι:
αόριστη
αδύνατη

Η εξίσωση (λ-2)(λ+1)χ=λ(λ+1)  

έχει άπειρες λύσεις όταν: λ=

Η εξίσωση (λ-2)(λ+1)χ=λ(λ+1)  
δεν έχει καμία λύση όταν: λ=

Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Δημιουργώντας δοκιμασίες και εκτελώντας δραστηριότητες όλα γίνονται εύκολα στα μαθηματικά και στ` άλλα γνωστικά αντικείμενα.