Εξισώσεις - Αντιστοίχιση των μερών με x = 8
__1. 2 * X =A. 11
__2. 3 * X =B. 2
__3. 4 + X =C. 3
__4. 11 - X =D. 12
__5. 14 - X =E. 16
__6. 16 : X =F. 24
__7. X + 2 =G. 4
__8. X + 3 =H. 6
__9. X - 3 =I. 10
__10. X - 4 =J. 5
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — η παραγωγή δοκιμασιών στα μαθηματικά με στοιχεία για άλλες θεματικές ενότητες.