Μαγικά τετράγωνα (Magic Square)
Μαγικό τετράγωνο είναι ένας πίνακας πουπεριέχει φυσικούς αριθμούς και έχει τηνιδιότητα το άθροισμα των στηλώντωνγραμμών και των διαγωνίων να είναι σταθερό.
Χρησιμοποίησε το ποντίκι για να μετακινήσειςτις κάρτες στον πίνακα της κάθε σελίδας και νασυμπληρώσεις σωστά τα 5 μαγικά τετράγωνατης δοκιμασίας μας.
Καλή επιτυχία!
5ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Μαγικά τετράγωνα
4
8
?
3
?
1ο Μαγικό Τετράγωνο
9
5
1
?
7
?
2
?
6
4
?
2
9
?
2ο Μαγικό Τετράγωνο
3
?
5
7
1
?
8
6
?
8
4
?
3
?
3ο Μαγικό Τετράγωνο
1
?
5
9
7
?
6
?
2
8
6
?
1
?
4ο Μαγικό Τετράγωνο
3
?
5
7
9
?
4
?
2
2
?
6
7
?
5ο Μαγικό Τετράγωνο
9
5
1
?
3
?
4
8
?
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — μια ιστοσελίδα με δοκιμασίες μαθηματικών για μαθητές όλων των επιπέδων γνώσεων.