Κανονική θέση, θετική και αρνητική γωνία
Να βρείτε ποια γωνία σε κανονική θέση έχει 
την ίδια τελική πλευρά με τη γωνία 200∘
 -100∘
  100∘
-160∘
 160∘ 
Ποιο ζεύγος γωνιών έχουν την ίδια τελική πλευρά όταν είναι σε κανονική θέση;
 320∘  και 40∘
 -140∘ και 580∘
 150∘ και -180∘
Γωνία σε κανονική θέση λέγεται η γωνία που έχει:
 την τελική της πλευρά στο θετικό       ημιάξονα των χ
 την αρχική της πλευρά στο θετικό      ημιάξονα των ψ
 την αρχική της πλευρά στο θετικό      ημιάξονα των χ 
Θετική γωνία είναι η γωνία που δημιουργείται:
 με στροφή αντίθετη της κίνησης 
     των δεικτών του ρολογιού
 με στροφή όπως και η κίνηση 
     των δεικτών του ρολογιού
Αρνητική γωνία είναι η γωνία που δημιουργείται:
με στροφή όπως και η κίνηση των 
    δεικτών του ρολογιού
με στροφή αντίθετη της κίνησης 
    των δεικτών του ρολογιού
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Δημιουργώντας δοκιμασίες και εκτελώντας δραστηριότητες όλα γίνονται εύκολα στα μαθηματικά και στ` άλλα γνωστικά αντικείμενα.