CHIRE - VALENCIÀ TEMA 2 - 4t E.P.
VALENCIÀ
4t. EDUCACIÓ  PRIMÀRIA
TEMA 2
PACO  CHIRE

FAMÍLIA DE PARAULES

 

Les paraules que tenen la mateixa arrel

formen una família de paraules.

 

La paraula primitiva és la paraula que

no es forma a partir d’altres paraules.

Les paraules formades a partir d’una

paraula primitiva s’anomenen paraules

derivades.

FAMÍLIA DE PARAULES

 

Les paraules que tenen la mateixa 

formen una                              .

 

La                               és la paraula que

no es forma a partir d’altres paraules.

Les paraules formades a partir d’una

paraula primitiva s’anomenen          

               .

derivades
?
paraula primitiva
?
família de paraules
?
paraules
?
arrel
?

1.- Escriu la paraula primitiva d’estes famílies

de paraules. 

 

 

florir, florista, flor, floració

 

moble, immoble, guardamobles

 

panera, empanada, pa, entrepà

 

RECORDA

 

 

 

 

Totes les oracions tenen almenys

                  un verb.

COPIA

 

  

Totes les oracions tenen almenys

                  un verb.

CLASSES DE ORACIONS

* Enunciatives afirmatives o negatives: serveixen

per a afirmar o negar alguna cosa. Aquestes oracions

acaben amb un punt.

 

* Interrogatives: servixen per a preguntar alguna cosa.

Duen els signes d’interrogació al principi i al final (¿…?)

o només al final (…?).

 

* Exclamatives: servixen per a expressar alegria, por,

sorpresa, dolor… Duen els signes d’exclamació al

principi i al final (¡…!) o només al final (…!).

1.- Indica a quina classe d’oracions pertanyen.

 

 

Demà vaig a l’institut.

 

T’abellix un batut de fruites?

 

No veig Joan des d’este estiu.

 

Estic molt content!

2.- Completa aquestes oracions amb les signes

de puntuación que falten.

 

 

T’ha agradat la pel·lícula

 

Com de graciós és aquest pallasso

 

Fa un fred polar

 

On para l’autobús

RECORDA

SÍL·LABA  -  Colp de veu amb el que

 

pronunciem les paraules.

 

SÍL·LABA  TÒNICA  -  La que es

 

pronúncia amb més força.

COMPLETA

                    -  Colp de veu amb el que

 

pronunciem les paraules.

 

                                       -  La que es

 

pronúncia amb més força.

SEGONS EL LLOC DE LA SÍL·LABA TÒNICA

– Les paraules són:

 

·  AGUDES – Tenen tònica l'última síl·laba.

                           Ex.: di-lluns ;   ca-mi-nant ;   so-.

 

·  PLANES – Tenen tònica la penúltima síl·laba.

                           Ex.: a-mi-ga ;   lli-bre-ta ;   tau-la.

 

·  ESDRÚIXOLES – Tenen tònica l'antepenúltima síl·laba.

                           Ex.: -ne-ga ;  làm-pa-ra ;   -si-ca.

SEGONS EL LLOC DE LA SÍL·LABA TÒNICA

– Les paraules són:

 

·                   – Tenen tònica l'última síl·laba.

                           Ex.: di-lluns ;   ca-mi-nant ;   so-.

 

·                  – Tenen tònica la penúltima síl·laba.

                           Ex.: a-mi-ga ;   lli-bre-ta ;   tau-la.

 

·                          – Tenen tònica l'antepenúltima síl·laba.

                           Ex.: -ne-ga ;  làm-pa-ra ;   -si-ca.

L'ACCENT - Pot ser:  

 

 

* Agut  (  ´  ). Sobre  i, ue tancada,

 

o tancada.

 

* Greu  (  `  ). Sobre a, e oberta, o oberta.

 

REGLES D'ACCENTUACIÓ- Porten accent  les paraules:

 

* AGUDES – Quan acaben en vocalas,  es,  is,  os,  

                       us,  en,  in.

            Ex.:  demà,  escàs,  arròs,  confús,  amén.

 

* PLANES – Quan no acaben en vocal,  as,  es,  is, 

                       os,  us,  en,  in.

            Ex.:  àcid,   príncep,   àrab,  límit.

 

* ESDRÚIXOLES – S'accentuen sempre: 

            Ex.: fàbrica,  càrrega,  esdrúixola.

DÍGRAFS  O  LLETRES  COMPOSTES

·       Són dues lletres que representen un so:

 

              ll  -  l·l  -  rr  -  ss  -  ig  -  ix  -   tx  -  tg 

 

          -  tj  -  tl  -  tll  - tm  -  tn  -  tz  -  ny  -  qu 

 

          -  gu

 

·       No se separen:   ll  -  ny  -  gu  -  qu -  i al final

de paraula –ix-ig.

DIFTONG

 

     · Són dues vocals (una dèbil i una forta o les dues

    

     dèbils) que entren juntes a la mateixa síl·laba.

 

             Vocals fortes:  a ,  e ,  o.

 

             Vocales dèbils:  i ,  u.

DIFTONG

 

     · Són dues vocals (una dèbil i una forta o les dues

    

     dèbils) que entren juntes a la mateixa síl·laba.

 

                                     :  a ,  e ,  o.

 

                                       :  i ,  u.

DIFTONGS

Són  9:    ai  ,  au ,  ei ,  eu ,  oi ,  ou ,  iu ,  ui ,  uu.

 

     ·    La  “i”  i  la  “u”  davant de  a ,  e ,  o  no formen

     diftong.

 

     ·    Formaran també diftong les síl·labes:

 

qua ,  qüe ,  qüi ,  quo   i   gua ,  güe ,  güi ,  guo.

 

           ·   Són dues vocals que estan juntes però se

      separan en síl·labes diferents.

 

    1.- Dues vocals fortes juntes.

                       Ex.:  te-a-tre.

    2.- La vocal dèbil porta accent o dièresi.

                      Ex.: ra-ïm ,  pe-üc, ro-ín.

    3.- La  “i”  o  la  “u”  van davant de  a ,  e ,  o.

                      Ex.:  vi-at-ge ,  ci-èn-ci-a , ca-mi-ó.

 

HIATUS

1.- Indica el diftong en les següents paraules.

 

 

Quatre                                 Aire

 

Mateix                                 Cuina

 

Vainilla                                Alcoi

 

Roure                                   Estiu

2.- Indica o NO, si les paraules tenen diftong.

 

 

    Clau                                   Poeta

 

    Caixa                                 Quatre

 

    Dia                                     Europa

 

    Boina                                 Història

3.- Indica o NO, si les paraules tenen hiatus.

 

 

    Clau                                   Poeta

 

    Caixa                                 Quatre

 

    Dia                                     Europa

 

    Boina                                 Història

EXPRESSIÓ ESCRITA

 

 

      Per a descriure l’escena d’un conte és

 

important explicar com és el lloc i el temps

 

en els quals ocorre la història.

Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde se practican las matemáticas.