2.14.1 Estatistikarako sarrera. Maiztasun absolutu erlatiboa
ESTATISTIKA 
MAIZTASUN  ABSOLUTOA ETA ERLATIBOA.
Azaltzen diren datuak 2DBHko talde batek astean egiten dituen kirol orduak dira. Kalkulatu maiztasun erlatiboak.
Kirol ordu kopurua
4
3
2
Maiz. Absoltua
5
4
2
Maiz. Erlatiboa
Asteko ordu kop
Hasteko kalkulatu datu guztien kopurua (N)
4
3
2
Maiz. Absolutua
5
4
2
Maiz. Erlatiboa
5 zatitu guztiarekin (N)
Asteko ordu kop.
Lehenengo bi zifra hamartarrak 
bakarrik idatzi eta koma erabili ezazu.
4
3
2
Maiz. Absolutua
11
?
5
4
2
Maiz. Erlatiboa
=
Zatitu 4 guztiarekin
Asteko ordu kop.
4
3
2
Maiz. Absolutua
11
?
5
4
2
Maiz. Erlatiboa
0,45
=
2 zatitu guztiarekin
Asteko ordu kop-
4
3
2
Maiz. Absolutua
11
?
5
4
2
Maiz. Erlatiboa
0,45
0,36
=
Asteko ordu kop.
≅ Honek gutxi gora behera esan nahi du.
Guztira
Ikusi ea maiztasun erlatibo guztien batura 
gutxi gora behera 1 ote den.
4
3
2
Maiz. Absolutua
5
4
2
Maiz. Erlatiboa
0,45
0,36
0,18
1
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika praktikatzen den tokia.