הוראות
קריאה נוספת
  • עזרו לתלמידים נוספים למצוא את תרגולי.   צרו אלינו לינק מאתר בית ספרכם או מאתרכם האישי.
התחלה מהירה
  1. אם עדיין לא עשיתם זאת, צרו כיתה עם תלמיד אחד לפחות על ידי לחיצה על כיתה חדשה.
  2. צרו תרגול על ידי בחירה בקטגוריה (מספרים שלמים, שברים, מושגים, גיאומטריה) ותרגול (אי-שוויונים ,ממוצעים, וכו') ולחצו על הקצה תרגול.
  3. תנו את קוד התרגול (מופיע בעמודה הראשונה של ראה תרגולים, לפני שם תרגול) לתלמידים שיזינו אותו תחת תרגול כיתה בעמוד הבית שלנו. בנוסף תוכלו ליידע את התלמידים על התרגול בעזרת מייל על ידי לחיצה על כפתור שלח עדכון.
  4. לאחר שהתלמידים סיימו להיבדק, לחצו על ציונים כדי לצפות בעבודתם.

תרגולי הינו שירות חינם לשימוש מורים ותלמידיהם. ניתן להעביר תרגולים עם שאלות אמריקאיות ותרגולים במתמטיקה בעזרת אתר זה. כל הציונים נמסרים מידית לתלמידים. מורים מקבלים מידע מלא על תוצאות התרגולים, כולל כל הציונים ותשובות שגויות. לשאלות נוספות או תמיכה שלחו מייל ל  אך קראו קודם את השאלות הנפוצות וחפשו בבלוג.

הקצאת תרגול במתמטיקה
לחצו על התרגול הרצוי בתפריט התרגולים השכיחים (לדוגמה- גיאומטריה). הגדירו את אפשרויות התרגול לפי רצונכם. בחרו את הכיתה לקבלת התרגול בתפריט הכיתות. לסיום לחצו על הקצה תרגול.

פירוט אפשרויות תרגול: 1. אורך הינו מספר השאלות בתרגול. 2. רמה זו מידת הקושי של התרגול, מספר נמוך מאיד על מידת קושי נמוכה יותר ומספר גובה על מידת קושי גבוהה יותר. 3. שעון עצר מאפשר להגדיר את הזמן שיש לתלמידים להשלים את התרגול. 4. סדר מתאר איך השאלות יוצגו לכל תלמיד. אקראי- השאלות יוצגו לתלמידים בסדר אקראי. קבוע- השאלות יוצגו לתלמידים באותו סדר.

הקניית התרגול לתלמידים
להתחלת התרגול, תלמידים זקוקים
לקוד תרגול, או לקישור לדף הבית הכיתתי, או לעדכון במייל.

קוד תרגול
קוד התרגול מופיע בעמודה הראשונה של טבלת התרגולים כאשר לוחצים על ראה תרגולים. הוא מורכב מארבע אותיות וארבע ספרות (דוגמה MPAK2835). בקשו מהתלמידים שלכם להזין את הקוד בתיבת קוד תרגול בעמוד הבית של תרגולי, ולחיצה על מקש אנטר כדי להתחיל בתרגול. כאשר תלמידים נבדקים ביחד באווירת כיתה, זוהי האפשרות הקלה והנוחה ביותר.

דף בית כיתתי
לחצו בתפריט על
עריכת כיתה על מנת לראות את הקישור לדף הבית של הכיתה. לכל כיתה שתצרו נוצר באופן אוטומטי דף בית נפרד עם כתובת אינטרנט נפרדת. תוכלו לשמור במחשבים הבית ספריים עמוד זה באתרים המועדפים, לשלוח את הקישור לתלמידים שלכם, או לקשר את העמוד מאתר בית הספר. תוכלו לערוך את דף הבית שיכלול טקסט משלכם או תמונה. דף הבית הכיתתי מאפשר לכל תלמיד לראות רשימה של תרגולים מוקצים שעדיין לא השלימו. אם תקשרו את עמוד הבית מאתר אחר הפתוח לציבור, אנו ממליצים להשתמש באופציה של סיסמה. אחרת, גורם אחר מחוץ לכיתה, יכול להגיע לדף הבית ולענות על תרגולים שהוקצו לתלמידים שלכם.

עדכון במייל
אם תעדיפו לשלוח מייל אודות תרגול, לחצו על ראה תרגולים וסמנו את התרגול. ניתן לסמן עד 10 תרגולים. לחצו על כפתור שלח עדכון והזינו את כתובות המייל. תרגולי לא ישתמש בכתובות המייל של התלמידים לכל צורך אחר מלבד שליחת עדכון במייל בפקודתכם. כאשר אתם שולחים עדכון במייל, כל תלמיד מקבל קישור אשר תקף לתרגול שלו עצמו בלבד. אפשרות זו יכולה להיות מועדפת על פני הזנת קוד תרגול מכיוון שכך התלמיד לא יצטרך לבחור בשמו בדף הבית הכיתתי. לתלמידים אשר נבדקים בביתם, עדכון במייל זו האפשרות הטובה ביותר.

יצירת כיתה
על מנת ליצור כיתה לחצו על כיתה חדשה בתפריט כיתות. הזינו שם כיתה ואת שמותיהם של התלמידים. להוספת שורות עבור תלמידים נוספים לחצו על כפתור הוסף עוד. בסיום לחצו שמור. הכיתה החדשה נמצאת כעת בתפריט כיתות.

עריכה או מחיקה של כיתה
לכל הפעולות עם כיתה, תחילה יש לבחור את הכיתה מהתיבה הנפתחת בתפריט כיתות. לעריכת הכיתה, לחצו עריכת כיתה. ניתן להוסיף תלמידים ולשנות שמות. למחיקת תלמיד מהכיתה, יש למחוק שמו הפרטי וגם את שם משפחתו. להסרת הכיתה כולה, לחצו על מחק כיתה. שימו לב כי כל הציונים ימחקו כאשר מוחקים תלמיד או כיתה.

קישור לתרגול
תוכלו ליצור קישור ישירות לכל תרגול בעזרת קוד התרגול:
   http://www.thatquiz.org/he/classtest?TESTCODE

כאשר TESTCODE הוא הקוד עם שמונה תווים (לדוגמה MPAK2835) שמוצאים בתוך ראה תרגולים.

ייבוא תרגול
אם מורה אחר יצר תרגול שתירצו להשתמש בו, לחצו על ייבא מתוך עמוד ראה תרגולים . הזינו את קוד התרגול של התרגול אותו יש לייבא. תקבלו עותק משלכם לתרגול זה עם קוד תרגול חדש לכיתתכם.

בנוסף, תוכלו לייבא תרגול עם שאלות אמריקאיות או שאלות התאמה מספריית התרגולים הציבוריים. לשם כך, לחצו על דפדף תחת תפריט תרגולים אחרים.

מחיקת תרגול
למחיקה או ביטול של תרגול שהוקצה לכיתה, לחצו על ראה תרגולים בתפריט כיתות. סמנו את התרגול שיש להסיר ולחצו על כפתור מחק.

מיזוג תרגולים
ניתן למזג תרגולים כדי ליצור תרגול גדול. לחצו על ראה תרגולים בתפריט כיתות כדי לראות רשימה מלאה של תרגולים קיימים. על ידי סימון תרגולים ולאחר מכן לחיצה על כפתור מזג, נוצר תרגול חדש המכיל את שאלות התרגולים שסומנו. ניתן לערוך את התרגול החדש על לחיצה על שמו ("תרגול ממוזג").

שאלות אמריקאיות ושאלות התאמה
בנוסף לתרגולי מתמטיקה, תוכלו ליצור ולעצב תרגולים עם שאלות אמריקאיות ושאלות התאמה. לחצו על עצב תחת תפריט תרגולים אחרים, ולאחר מכן בחרו שאלות התאמה או שאלות אמריקאיות. חשוב לזכור שגם תרגולים חדשים צריך להקצות לכיתות לאחר יצירתם. הקצאת תרגול יוצרת עותק עם קוד תרגול לכיתה. העותקים המוקצים בלתי תלויים מהתרגול המקורי שעיצבתם- עריכה או מחיקה של אחד לא תשפיע על השני. אם במועד מאוחר יותר תבצעו שינויים לתרגול שיצרתם, יש להקצות שוב את התרגול כדי שהשינויים יגיעו לתלמידים.

הדפסת תרגול
לאחר כניסה דרך ראה תרגולים בתפריט הראשי או דרך עצב בתפריט תרגולים אחרים, סמנו את התרגול שאותו תרצו להדפיס ולחצו על כפתור הדפס. גרסה ידידותית להדפסה של התרגול תפתח בחלון חדש. על מנת לשלוט במעברי העמודים, לחצו על החוצצים בין השאלות. לסיום נשאר ללחוץ על הדפסה דרך הדפדפן שלכם.

צפייה בדוחות ציונים
לחיצה על אפשרות הציונים בתפריט הכיתות מראה את כל הציונים עבור הכיתה שנבחרה. כל עמודה מייצגת תרגול. העברת סמן העכבר על העמודה תציג מידע נוסף לגבי התרגול. לחיצה על עמודה, שם תלמיד, או ציון פותחת דוח ציון מפורט עבור התרגול או התלמיד. כאשר מדווחות תשובות שגויות, תשובות התלמיד הן תמיד התשובה המסומנת בסוגריים.

עריכת ציונים
לעריכת ציונים, תחילה לחצו על ציונים מתפריט הכיתות כדי לצפות בכל הציונים. אם תלחצו על ציון בודד, תוכלו לראות דוח מפורט עבור הציון, וגם אפשרות להזנת ציון שונה עבור התרגול. לשינוי הציון בדוח המפורט, לחצו על הקישור [ערוך] הצמוד לציון, הזינו ערך מספרי חדש, ולסיום לחצו אנטר או [שמור].

מחיקת הציון מאפשרת תלמיד להיבדק מחדש. לצו על ציונים מתפריט הכיתות, ולאחר מכן על הכפתור ערוך בחלק העליון של העמוד. לחצו על ציונים כדי לסמן אותם למחיקה. לחצו על ראש העמודה לסימון תרגול שלכם. הכפתור מחק ימחק את כל הציונים שסומנו.

כאשר תרגול נמחק מתפריט התרגולים, הציונים נמחקים גם כן באופן אוטומטי.

דרישות דפדפן:
אקספלורר או פייפוקס 2+ או סאפארי 3+.

תודות
אתר זה עושה שימוש בספרייה wz_graphics של ווטלר זורן, ו Speller Pages של ג'יימס שמיאדה. הדגים לתרגול המדידה הורדו מהאתר Gimp-Savvy.com. תודות נוספות לאל בארנר, ג'אניס מאנסי וסטאן לייפורד.

תרגולי הוא אתר חופשי למטרות חינוך. כל הזכויות שמורות © 2021 mאנדרו ליסזאק. תוכנת הרשת הזו נוצרה בתקווה שתהא שימושית, אך ללא כל אחריות, אפילו ללא אחריות מסחרית מעשית או כשירות לשימוש כלשהו.