7.r - Razširjanje ulomkov 1
Razširi ulomke z 2:

3

4

2

9

=
=

7

8

5

6

=
=
Razširi ulomke s 4:

2

2

9

15

=
=

3

11

1

3

=
=
Razširi ulomke s 5:

2

15

3

2

=
=

5

17

7

12

=
=
Razširi ulomke s 6:

2

11

9

14

=
=

3

13

1

25

=
=
Razširi ulomke z 8:

3

4

2

9

=
=

7

8

5

6

=
=
Razširi ulomke z 12:

2

7

9

10

=
=

3

5

1

4

=
=
Razširi ulomke s 15:

3

4

2

9

=
=

7

8

5

6

=
=
Razširi ulomke z 20:

2

7

9

10

=
=

3

5

1

4

=
=
Razširi ulomke s 25:

3

4

2

9

=
=

7

8

5

6

=
=
Razširi ulomke z 11:

2

7

9

10

=
=

3

5

1

4

=
=
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.