7.r - Ulomki-preverjanje 1
Zapiši ulomek s števcem 7, 
imenovalec pa je za 3 večji od števca:
Zapiši ulomek z imenovalcem 12,števec pa je  za 5 manjši od imenovalca:
Kolikšen del lika je pobarvan?
Kateri ulomek je predstavljen na številski premici?
=
Primerjaj ulomke s številom 1. Vstavi znak > < ali =.
3
8
9
9
5
3
7
9
1
1
1
1
Koliko manjka do celote?
1
5
4
3
+
+
= 1
= 1
10
1
5
6
+
+
= 1
= 1
Zapiši kot celi del in ulomek, ki je manjši od 1.
13
8
7
3
28
9
=
=
=
Zapiši kot celi del in ulomek, ki je manjši od 1.
19
11
10
7
21
5
=
=
=
Razširi ulomke z 9:

2

7

9

10

=
=

3

5

1

4

=
=
Razširi ulomke na imenovalec 12:

3

4

3

2

=
=
12
12

1

3

9

6

=
=
12
12
Razširi ulomke na imenovalec 10:

3

5

3

2

=
=
10
10

7

10

9

5

=
=
10
10
Razširi ulomke na imenovalec 40:

2

5

3

8

=
=
40
40

7

10

9

20

=
=
40
40
Razširi ulomke na najmanjši skupni imenovalec:

1

4

1

2

=
=

2

3

5

6

=
=
Okrajšaj ulomke.

24

30

81

99

=
=

25

35

48

60

=
=
Primerjaj ulomka po velikosti. Vstavi znak > < ali =.
37
8
8
8
7
1
7
34
4
9
5
4
9
4
Ulomke ¾,⅞,½ uredi po velikosti od najmanjšega
do največjega . 
Okrajšani ulomek
9
20
Izpolni tabel(vodoravno).
Desetiški ulomek
375
1000
Decimalno število
0,04
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.