NIT5_VODA TEČE NAVZDOL
 • 1. KAJ JE ARHIMEDOV VIJAK?
A) POSODICA ZA MILO S ČRPALKO NA TLAČNO RAZLIKO
B) V STAREM EGIPTU NAPRAVA ZA ČRPANJE VODE IZ NILA
C) ZAKON, S KATERIM SE VODA DVIGA PO SUHEM TERENU NAVZGOR
 • 2. KAJ JE SVINČNICA?
A) JE NAPRAVA, S KATERO ZIDARJI MERIJO NATANČNOST NAVPIČNIH STEN
B) NAPRAVA ZA MERJENJE TEMPERATURE
C) NAPRAVA ZA MERJENJE ZRAČNEGA TLAKA
 • 3. KAJ POČNEMO Z VODNO TEHTNICO?
A) TEHTAMO KOLIČINO VODE V VEZNI POSODI
B) TEHTAMO ZELENJAVO NA TRŽNICI V BENETKAH
C) MERIMO RAVNOST PLOSKEV V VSEH SMEREH
 • 4. KAJ JE KROGLIČNI VENTIL?
A) JE VENTIL, S KATERIM ODPIRAMO PRETOK VODE PRI CENTRALNI KURJAVI
B) JE VENTIL, S KATERIM ODPREMO PREDAL NA OMARI
C) JE VENTIL, S KATERIM ODPIRAMO VRATA
 • 5. KAJ JE VEZNA POSODA?
A) POSODA ALI NAPRAVA Z VEČ GLADINAMI, KI IMAJO VEDNO ENAK NIVO VODE
B) NAPRAVA ZA DVIGOVANJE NIVOJA VODE
C) NAPRAVA Z VEČ CEVMI, KI SO NAPOLNJENE SAMO DO POLOVICE
 • 6. KAJ JE METEORNA VODA?
A) TO SO PADAVINE, KI PADEJO IZ OBLAKOV NA ZEMELJSKO POVRŠJE
B) TO SO VODE, KI TEČEJO METER POD ZEMLJO
C) TO JE VODA, KI JO ODDA METEOR, KO PADE NA ZEMLJO
 • 7. KAJ JE COLA?
A) TO JE PREMER NOTRANJOSTI VODOVODNE CEVI V VODOVODNEM OMREŽJU
B) TO JE SEVEDA DEL COCA COLE
C) TO JE NAPAČNO ZAPISANA BESEDA ZA CELO CEV
 • 8. KAJ JE PODTALNICA?
A) JE VODA, KI JE ONESNAŽENA, SAJ JE V ZEMLJI
B) JE VODA, KI TEČE EN METER POD ZEMLJO
C) JE VODA, KI TEČE POD ZEMLJO NAD NEPROPUSTNO PLASTJO
 • 9. KAKO SE IMENUJE VENTIL, KI GA VRTIMO TOLIKO ČASA V DESNO, DA ZAPREMO VODO?
A) JE VENTIL Z VALJASTO KROGLICO
B) JE VENTIL Z VALJASTIM TESNILOM
C) JE VENTIL S KROGLICO
 • 10. KAJ JE KAPILARNI DVIG?
A) TO JE POJAV, KO SE VODA DVIGA PO SUHEM NAVZGOR BREZ ČRPALKE
B) TO JE POJAV, KO SE KAPILARE DVIGNEJO
C) TO JE POJAV, PRI KATEREM SE VODA DVIGA PO ARHIMEDOVEM VIJAKU
 • 11. KAKO DELUJE POSODICA ZA MILO?
A) DELUJE NA KAPILARNI DVIG
B) DELUJE KOT ARHIMEDOV VIJAK
C) DELUJE NA TLAČNO RAZLIKO
 • 12. KAJ STA TATERMAN IN KAMRICA?
A) TO STA DVE VRSTI SOB V STARIH HIŠAH
B) TO STA DVA PODSISTEMA OSKRBNEGA VODNEGA SISTEMA ČRNI GRABEN
C) TO STA DVE VRSTI STRAŠIL, KI JU UPORABLJAJO KMETJE NA ŽITNIH POLJIH
 • 13. KAJ JE ČRPALIŠČE?
A) TO JE OBJEKT, IZ KATEREGA TEČE VODA V VODOHRAN
B) TO JE OBJEKT ZA HRANJENJE VODE NA RAVNEM TERENU
C) TO JE OBJEKT, KI POŠILJA S ČRPALKO PITNO VODO NAPREJ ALI NAVZGOR
 • 14. KAJ JE VODOHRAN?
A) JE OBJEKT, V KATEREGA SE VODA STEKA IZ ZAJETJA, OD TU PA NAPREJ DO POTROŠNIKOV
B) JE VODNI STOLP, IZ KATEREGA TEČE VODA DO POTROŠNIKOV
C) JE OBJEKT, IZ KATEREGA TEČE VODA V ZAJETJE, OD TU PA DO POTROŠNIKOV
 • 15. KAJ JE VODOVODNO OMREŽJE?
A) TO JE SISTEM VSEH CEVI, KI TEČEJO OD VODOHRANA ALI VODNEGA STOLPA DO VSAKEGA POTROŠNIKA
B) TO SO CEVI V VSAKI HIŠI, KI POTEKAJO DO VSAKE PIPE
C) TO SO CEVI, PO KATERIH TEČE VODA OD PIPE DO ODTOČNEGA KANALA
 • 16. KAJ JE VODOVOD?
A) TO JE SISTEM CEVI OD ZAJETJA DO VODOHRANA
B) TO SO VSE CEVI V VSAKI HIŠI, KI POTEKAJO DO VSAKE PIPE
C) TO SO VODNE CEVI ZUNAJ HIŠE
 • 17. KAJ JE SIFON?
A) TO JE PRIPOMOČEK ZA IZDELOVANJE SMETANE
B) TO JE PRIPOMOČEK, KI POSKRBI ZA HITRO ODTEKANJE VODE IZ UMIVALNIKA
C) TO JE PRIPOMOČEK, KI POSKRBI V NAPRAVAH, DA NE PRODIRA V STANOVANJE SMRAD IZ KANALIZACIJE
 • 18. KAJ IMA PRI TEJ TEMI KANALIZACIJA?
A) VSA UPORABLJENA PITNA VODA TEČE V KANALIZACIJO
B) VSA VODA, KI JO PORABIMO ZA PRANJE, UMIVANJE,...STEČE NAVZDOL PREKO ODTOKOV V KANALIZACIJO
C) VSA METEORNA VODA ODTEČE V KANALIZACIJO
 • 19. KAJ JE TERMALNA VODA?
A) JE METEORNA SIROMAŠNA VODA
B) JE VODOVODNA VODA IZ PODTALNICE
C) JE ZDRAVILNA VODA, KI IMA VELIKO MINERALNIH SNOVI
 • 20. KAJ JE ČISTILNA NAPRAVA?
A) TO JE NAPRAVA, KI SČISTI ODPLAKE IZ KANALIZACIJE IN TEČE NAPREJ V REKO
B) TO JE NAPRAVA, KI LOČI ODPADKE
C) TO JE NAPRAVA, IZ KATERE VODA IZHLAPEVA V ZRAK
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.