NIT5_VODA TEČE NAVZDOL
__1. ARHIMEDOV VIJAKA. POSODA Z VEČ GLADINAMI -ISTI NIVO VODE
__2. KAPILARNI DVIG VODEB. VSE PADAVINE, KI PADEJO NA TLA IZ OBLAKOV
__3. KROGLIČNI VENTILC. ALI ZIDARSKA LIBELA ZA MERJENJE RAVNOSTI PLOSKVE
__4. METEORNA VODAD. ALI GREZILO ZA MERJENJE NAVPIČNE TOČNOSTI
__5. PODTALNICAE. PODZEMNA VODA NAD NEPROPUSTNO PLASTJO
__6. POSODICA ZA MILOF. ZAPIRANJE (D) IN ODPIRANJE(L) Z VRTENJEM
__7. SVINČNICAG. NAPRAVA ZA PRETAKANJA VODE V STAREM EGIPTU
__8. VENTIL Z VALJASTIM TESNILOMH. VODA SE DVIGA PO SUHEM TERENU NAVZGOR(PREIZKUS Z ROBČKOM)
__9. VEZNA POSODAI. ČRPALKA S TLAČNO RAZLIKO
__10. VODNA TEHTNICAJ. ODPIRANJE S PREMIKOM ZA 90 STOPINJV DESNO ALI LEVO
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.