QUESTION WORDS
QUESTION WORDS
   VPRAŠALNICE
Priprava gradiva: Janja Čolić in Damjana Vidmar
Dopolni tabelo.
KAKŠEN…?
?
KAKO…?
?
KDO…?
?
KAJ…?
?
WHAT is your name?
WHAT have you got?
WHAT is your bike LIKE?
WHO is from Washington?
KOLIKO…?
?
Dopolni tabelo.
KAKO…?
?
ČIGAV…?
?
KAJ…?
?
WHAT does »iron« mean?
WHAT is this called in English?

HOW MANY brothers and

sisters have you got?

WHOSE bike is it?
Dopolni tabelo.
OD KOD…?
?
KOLIKO…?
?

KAKŠNE

BARVE…?

?
KAKO…?
?
KJE…?
?
HOW do you spell your name?
WHERE do you live?
HOW old are you?
WHAT COLOUR is your bike?
WHERE are you FROM?
Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.
How
?
What
?
Where
?
do you spell your name? – M-A-R-K-O.
are your shoes like? – They are very clean.
are you from? – I'm from Canada.
Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.
What
?
Where
?
How
?
old is your brother? – He is nineteen.
do you like? – I like apples.
is London? – It's in Great Britain.
Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.
How
?
Who
?
What
?
are you? – I'm fine, thanks.
is this? – This is my class teacher, Mrs Hill.
is this? – It's a pencil-case.
Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.
Whose
?
How many
?
What
?
colour is the book? – It's red.
car is this? – It's my mother's.
cats have you got? – I've got two cats.

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

He is nineteen.
old is your brother?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

It's in Great Britain.
is London?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

It's red.
is the book?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

I've got two cats.
cats have you got?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

M-A-R-K-O.
do you spell your name?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

I'm from Canada.
are you

?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

A rubber.
is this called in English?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

I like apples.
do you like?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

This is my class teacher, Mrs Hill.
is this?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

It's a pencil-case.
is this?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

They are very clean.
are your shoes

?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

I've got two cats.
cats have you got?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

It's my mother's.
car is this?

Dopolni vprašanje z ustrezno vprašalnico.

Uporabi: WHO, WHAT, WHAT … LIKE, 

WHERE … FROM, WHEN, HOW, HOW MANY,

WHAT COLOUR, WHOSE.

I'm fine, thanks.
are you?
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.