THE VERB HAVE GOT
Priprava gradiva: Janja Čolić in Damjana Vidmar

The verb

HAVE GOT

You have got a friendly dog.
a friendly dog.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

Maria has got a younger sister.
a younger sister.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

They have got six lessons today.
six lessons today.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

He has got a new T-shirt.
a new T-shirt.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

The cat has got blue eyes.
blue eyes.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

We have got a new teacher.
a new teacher.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

I have got an old photo in my bag.
an old photo in my bag.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

She
a brother.

Napiši, da oni to imajo.

Uporabi DOLGO OBLIKO.

I

an apple.

Napiši, da oni to imajo.

Uporabi DOLGO OBLIKO.

John
a radio.

Napiši, da oni to imajo.

Uporabi DOLGO OBLIKO.

She
a cassette.

Napiši, da oni to imajo.

Uporabi DOLGO OBLIKO.

Harry
an orange.

Napiši, da oni to imajo.

Uporabi DOLGO OBLIKO.

We __________ a television.
a television.

Napiši, da oni to imajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

Jane and Tony ___________ a dog.

Napiši, da oni to imajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

a dog.
You ___________ a calculator.
a calculator.

Napiši, da oni to imajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

They ____________ a parrot.
a parrot.

Napiši, da oni to imajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

His father ___________ a car.
a car.

Napiši, da oni to imajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

Maria has not got a younger sister.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

a younger sister.
They have not got six lessons today.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

six lessons today.
He has not got a new T-shirt.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

a new T-shirt.
The cat has not got blue eyes.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

blue eyes.
We have not got a new teacher.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

a new teacher.
I have not got an old photo in my bag.

Prepiši manjkajoči del

povedi in uporabi

okrajšano obliko.

an old photo in my bag.
We

Napiši, da oni tega nimajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

a television.
Jane and Tony

Napiši, da oni tega nimajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

a dog.
You

Napiši, da oni tega nimajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

a calculator.
His father

Napiši, da oni tega nimajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

a car.
They

Napiši, da oni tega nimajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

a parrot.
She

Napiši, da oni tega nimajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

a brother.
I

Napiši, da oni tega nimajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

an apple.
John

Napiši, da oni tega nimajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

a radio
She

Napiši, da oni tega nimajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

a cassette.
Harry

Napiši, da oni tega nimajo.

Uporabi KRATKO OBLIKO.

an orange.
he
a tent?

Vprašaj ali oni to imajo.

they
a pen?

Vprašaj ali oni to imajo.

Mojca
computer?

Vprašaj ali oni to imajo.

the dog

Vprašaj ali oni to imajo.

a sandwich?
Tim and Tina

Vprašaj ali oni to imajo.

a bag?
you
a stamp?

Vprašaj ali oni to imajo.

he
a rubber?

Vprašaj ali oni to imajo.

I

a ruler?

Vprašaj ali oni to imajo.

she
a spoon?

Vprašaj ali oni to imajo.

we
a piggy bank?

Vprašaj ali oni to imajo.

Has he got a tent?
Yes,

.

Odgovori na vprašanje.

Have they got a pen?
No,

.

Odgovori na vprašanje.

Has Mojca got computer?
Yes,

.

Odgovori na vprašanje.

Has the dog got a sandwich?
No,

.

Odgovori na vprašanje.

Have Tim and Tina got a bag?
Yes,

.

Odgovori na vprašanje.

Has he got a rubber?
No,

.

Odgovori na vprašanje.

Have I got a ruler?
Yes,

.

Odgovori na vprašanje.

Has she got a spoon?
No,

.

Odgovori na vprašanje.

Have we got a piggy bank?
Yes,

.

Odgovori na vprašanje.

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.