Liki, telesa, množenje, seštevanje, odštevanje
Preveri svoje znanje.
Želim ti čim več pravilnihodgovorov.
Polona Vodičar, Osnovna šola Vransko-Tabor
+
5
3
6
8
Izračunaj.
7
9
-
5
7
6
8
4
3
3
6
5
Oglej si sliko. Zapiši račun in rezultat.
6
7
7
8
9
4
6
Učenci so si v gledališču ogledali lutkovno predstavo.Dvorana, ki ima 200 sedežev, ni bila polna.Na predstavo je odšlo 7 razredov, v vsakem razredu je bilo25 učencev.  Spremljalo jih je 12 učiteljev.Koliko sedežev je ostalo praznih? V zvezek napiši račun.
Na predstavo je odšlo 175 učencev.
Praznih je bilo 13 sedežev.
Praznih je ostalo 10 sedežev.
Praznih je bilo 12 sedežev.
Praznih je ostalo 31 sedežev.
To so
.
Poimenuj obe skupini.
To so
.
Poimenuj označene dele z matematičnimi izrazi.
Pravilno poimenuj geometrijske like.
Imam
Imam 5
Sem
Imam
Sem trikotnik.
Dopolni opise spodnjih likov.
stranice in 3
in
.
stranic.
. Sem
.
.
kvader
kocka
Opiši geometrijska telesa.
število
oglišč
0
število
robov
2
število
ploskev
Utemelji.
Ali je vsak štirikotnik kvadrat?
Ne.
Da.
V čem se razlikujeta krogla in valj?
Stožec ima 2 ploski, obe sta krivi.
Če je trditev pravilna napiši v okence P, če ni pravilna,
napiši N. Črki morata biti veliki tiskanici.
Kocka je telo, kvadrat je lik.
Valj ima 2 ravni in 1 krivo ploskev.
Vsaka kocka je kvader.
Kocka in kvader imata 12 oglišč.
Valj in krogla nimata oglišč.
8
4
7 = 63
7 = 42
8 = 56
Ponovimo še malo poštevanke in deljenja.
= 28
= 72
6 + 3
24 : 3 =
45 :
: 6 = 8
 9 - (18 + 14) : 4 =
= 5
: 9
Reši nalogo.
? =
Če ugotoviš, da si napačno rešil, imaš v zgornjem desnemkotu tipko spremeni odgovor. Z miško pritisni nanjo. Izbriši
odgovor in ga popravi.
Z današnjim testom si ponovil letošnjo snov.
Čestitam, prišel si do konca.
Še enkrat preglej naloge.
Želim ti vse dobro!!!!!
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.