Pisno deljenje preverjanje 4. razred
Rešuj sam, brez pomoči, ker le tako bom dobila realno
povratno informacijo.
Želim ti čim več pravilnih odgovorov.
PISNO DELJENJE
Polona Vodičar, Osnovna šola Vransko-Tabor
PREVERI SVOJE ZNANJE.
Pokaži, koliko si se naučil.
972 : 4 =
Izračunaj.
Preizkus:
333 : 9 =
Izračunaj.
Preizkus:
789 : 3 =
Izračunaj.
Preizkus:
1267 : 7 =
Izračunaj.
Preizkus:
756 : 7 =
Izračunaj.
Preizkus:
Z vzpenjačo na Ljubljanski grad se v poletnih mesecih med
10. in 14. uro prepelje 976 obiskovalcev.Koliko obiskovalcev se  povprečno pelje z vzpenjačona Ljubljanski grad v posamezni uri?
O: Na Ljubljanski grad se v eni uri prepelje
R:
potnikov.
:
=
Žigova mami šiva zaščitne maske za občane Vranskega.
V enem tednu je zašila 952 zaščitnih mask.Koliko mask je zašila v enem dnevu, če vemo, da šiva vsak
dan v tednu?
O: Na dan sešije
R:
:
=
zaščitnih mask.
Podatki o količini so
izmišljeni.
O: Na dan dobi masko
Vsako gospodinjstvo prejme po 2 maski. Koliko
gospodinjstev na dan lahko dobi maski?
Vsak dan jih sproti daje na pošto? Uporabi podatek
s prejšnje strani.
R:
:
=
gospodinjstev.
Še enkrat preglej naloge.
Na koncu si!
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.