GUM pregled snovi 4. razreda
note
Kako se imenujejo ti simboli?
violinski ključ
Kako se imenuje ta simbol?
notno črtovje
Kako imenujemo to, kar je na sliki?
oktet
Glasbeni skupini, kjer nastopa osem pevcev, pravimo
glasbeniki l y
Katere vrste skupina je na sliki?
vokalna
inštrumentalna
vokalno-inštrumentalna
perpetuum jazzile
Na sliki je slovenska skupina Perpetuum Jazzile.
Katere vrste skupina je to?
vokalna
inštrumentalna
vokalno-inštrumentalna
vok inst
Katere vrste skupina je na sliki?
vokalna
inštrumentalna 
vokalno-inštrumentalna
osminka
Koliko dob traja?
pol dobe
1 dobo
2 dobi
4 dobe
Kako imenujemo to noto?
Kateri ritmični zlog ji pripada?
TA
TA - TE
TA - A
TA - A - A - A
celinka
Koliko dob traja?
pol dobe
1 dobo
2 dobi
4 dobe
Kako imenujemo to noto?
Kateri ritmični zlog ji pripada?
TA
TA - TE
TA - A
TA - A - A - A
četrtinka
Koliko dob traja?
 pol dobe
1 dobo
2 dobi
4 dobe
Katera nota je to?
Kateri ritmični zlog ji pripada?
TA
TA - TE
TA - A
TA - A - A - A
polovinka
Koliko dob traja?
pol dobe
1 dobo
2 dobi
4 dobe
Katera nota je to?
Kateri ritmični zlog ji pripada?
TA
TA - TE
 TA - A
TA - A - A - A
notno črtovje
Poimenuj tonske višine s solmizacijskimi zlogi.
VSE PIŠI SAMO Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.
oblačekfantek
Kako imenujemo skupino glasbil v katero spada kitara?
Kako imenujemo skupino glasbil v katero spada triangel?
Kako imenujemo skupino glasbil v katero spada trobenta?
Kako imenujemo skupino glasbil v katero spada klarinet?
godala
Kako imenujemo skupino glasbil, ki jih vidiš na sliki?
klavirharmonikaorgle
Kako imenujemo skupino glasbil v katero spadajo glasbila 
na sliki?
Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.