GUM pregled snovi 4. razreda
Kako se imenujejo ti simboli?
Kako se imenuje ta simbol?
Kako imenujemo to, kar je na sliki?
Glasbeni skupini, kjer nastopa osem pevcev, pravimo
Katere vrste skupina je na sliki?
vokalna
inštrumentalna
vokalno-inštrumentalna
Na sliki je slovenska skupina Perpetuum Jazzile.
Katere vrste skupina je to?
vokalna
inštrumentalna
vokalno-inštrumentalna
Katere vrste skupina je na sliki?
vokalna
inštrumentalna 
vokalno-inštrumentalna
Koliko dob traja?
pol dobe
1 dobo
2 dobi
4 dobe
Kako imenujemo to noto?
Kateri ritmični zlog ji pripada?
TA
TA - TE
TA - A
TA - A - A - A
Koliko dob traja?
pol dobe
1 dobo
2 dobi
4 dobe
Kako imenujemo to noto?
Kateri ritmični zlog ji pripada?
TA
TA - TE
TA - A
TA - A - A - A
Koliko dob traja?
 pol dobe
1 dobo
2 dobi
4 dobe
Katera nota je to?
Kateri ritmični zlog ji pripada?
TA
TA - TE
TA - A
TA - A - A - A
Koliko dob traja?
pol dobe
1 dobo
2 dobi
4 dobe
Katera nota je to?
Kateri ritmični zlog ji pripada?
TA
TA - TE
 TA - A
TA - A - A - A
Poimenuj tonske višine s solmizacijskimi zlogi.
VSE PIŠI SAMO Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.
Kako imenujemo skupino glasbil v katero spada kitara?
Kako imenujemo skupino glasbil v katero spada triangel?
Kako imenujemo skupino glasbil v katero spada trobenta?
Kako imenujemo skupino glasbil v katero spada klarinet?
Kako imenujemo skupino glasbil, ki jih vidiš na sliki?
Kako imenujemo skupino glasbil v katero spadajo glasbila 
na sliki?
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.