Preverjanje obrestni račun
Imamo letno kapitalizacijo pri 7% obrestni meri. Koliko let
moramo varčevati, če želimo imeti šetkratno vrednost
vloženega kapitala?
n=
(zaokrožite na eno decimalno mesto natančno)
let
Po kakšni obrestni meri bi morali vložiti 80000 € za 6 let, 
da bi v 8 letih pri letnem pripisu obresti imeli 52400 € 
obresti?
p=
%
  • 3. Kolikšne so obresti pri navadnem obrestovanju glavice 500 eur, pri 2,8% obrestni meri po štirih letih?
A) 565 eur
B) 556 eur
C) 65 eur
D) 56 eur
  • 4. V banki smo si pri 4 % letni obrestni meri izposodili 800 € za nakup računalnika. Koliko denarja bomo morali vrniti, če nam je banka denar posodila za 240 dni?
A) 834,23 eur
B) 22,25 eur
C) 21,04 eur
D) 821,04 eur
  • 5. Kolikšen znesek moramo vložiti, če želimo, da po petih letih varčevanja pri obrestnem obrestovanju, znesek naraste na 12500 € pri 4,8 % letni obrestni meri?
A) 10000 eur
B) 9000 eur
C) 9800 eur
D) 9890 eur
  • 6. Izračunajte kolikšne obresti dobimo po 5 letih navadnega obrestovanja, če v neprestopnem letu obrestujemo glavnico v višini 500 € z mesečno obrestno mero 8 %.
A) 2400 eur
B) 240 eur
C) 230 eur
D) 2300 eur
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.