NIT - Skoraj vse o elektriki
Skoraj vse
o elektriki
Mojca Pozvek
NIT - 4. RAZ.
Nikola Tesla
?
Kdo je kdo?
Thomas Edison
?

generator

Na sliki je

transformator

električno omrežje

Kaj je na sliki?
termoelektrarna
?

Določi vrsto elektrarne!

hidroelektrarna
?

Žarnica sveti, ker je

   v elek. krogu stikalo. 

Žarnica sveti, ker je

  elek. krog sklenjen. 

Poišči napačno trditev

vir
?

     Poveži simbol

z ustreznim pojmom.

porabnik
?
stikalo
?
prevodnik
?

Vsak porabnik in vsak vir ima:

tri priključke

štiri priključke

dva priključka

Katere od naštetih snovi

       so prevodniki?

guma

les

grafit

voda

plastika

zlato

kamen

baker

stiropor

Žarnica sveti, ker je el. krog sklenjen.

Žarnica ne bi smela svetiti, ker 

   se žica dotika le enega priključka

   na žarnici.

Izberi

pravilni

odgovor:

tovarnah

Elektriko pridobivamo v

daljnovodih

elektrarnah

transformatorjih

visoka napetost

radioaktivno

   sevanje

recikliranje

Znak na sodu pomeni:

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.