DRU - Zemljino površje in zemljevidi
Zemljino površje
in zemljevidi
Mojca Pozvek
DRU - 4. RAZ.
Slika, ki nam kaže velike dele
zemeljskega površja

Široko območje ravnega sveta,

tudi drug izraz za ravnino

Poišči napačno trditev:

Triglav je najvišja gora v Sloveniji

dolina je ravnina, ki je z vseh

   strani obdana s hribi

hribovje je nižje od gorovja

Ljubljana leži v kotlini

Knjiga, v kateri so zbrani zemljevidi,

                   se imenuje

Najmanjšo vzpetino imenujemo

Skupini hribov rečemo

Kotlina je

ravnina, ki je z vseh

   strani obdana s hribi

ravnina v višjih predelih

ravnina, obdana s hribi,

   vendar na eni strani odprta

Zemljino površje delimo na dve večji enoti:

nižine in planote

ravnine in vzpetine

ravnine in nižine

Načrte stavb rišejo

kartografi

?

pa izdelajo zemljevide.

arhitekti
?
,

Na zemljevidih in kartah mest je za

lažjo orientacijo narisana

Skupino znakov, ki nam povedo, kaj to na

        zemljevidu pomeni, imenujemo

kartiranje

kartanje

kartoviranje

Vnašanje novih znakov na zemljevid,

se imenuje

Zemljevid mesta

imenujemo

načrt ali

mesta.

Zemljevidi in karte mest nastanejo s pomočjo

letalskih fotografij

letalskih ali satelitskih fotografij

satelitskih fotografij

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.