Trikotniki_002
enakostranični
ostrokotni
Trikotnik je:
pravokotni
topokotni
enakostranični
enakokraki
Trikotnik je :
pravokotni
ostrokotni
pravokotni
enakokraki
Trikotnik je:
enakostranični
raznostranični
topokotni
pravokotni
Trikotnik je:
ostrokotni
enakostranični
enakostranični
ostrokotni
Trikotnik je:
enakokraki
pravokotni
Pred tabo sta pravokotni in enakokraki trikotnik,
                 stranicam določi imena.
hipotenuza
?
kateta
?
osnovnica
?
krak
?
Izračunaj neznani kot v pravokotnem trikotniku
x = 
35o
o
x
IZračunaj neznani kot trikotnika.
x
x = 
o
65o
75o
Izračunaj neznana kota v enakokrakem trikotniku.
x = 
40o
o
y
y = 
x
o
x = 
Izračunaj neznana kota trikotnika.
o
40o
x
y = 
70o
y
o
x = 
Izračunaj neznane kote enakokrakega trikotnika.
x
o
y = 
z
o
90o
z =
y
o
kateta b
?
A
Določi stranice pravokotnega trikotnika.
hipotenuza c
?
C
kateta a
?
B
c2=a2-b2
a2=c2+b2
Zapiši veliki P ali velik N.
Trikotnik ABC je pravokotni. Pravi kot je kot pri C.
b
A
C
b2=c2-a2
c2=a2+b2
c
a
Katere formule so prave?
b2=c2+a2
a2=c2-b2
B
a = 20 cm
A
b
C
Izračunaj dolžino hipotenuze c.
c
b = 15 cm
a
c = 
B
cm
Izračunaj dolžino katete x.
X
z = 10 cm
z
y
y = 8 cm
x = 
Z
Y
x
cm
A
Izračunaj dolžino katete a, ploščino in obseg trikotnika.
c
b
B
C
a
c = 5 cm
b  = 3 cm
a = 
p = 
o = 
cm
cm2
cm
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.