NPZ_preverjanje
0,2
?
2
?
0,4
?
0,5
?
1. Vstavi, da bo prav.
2.a Kolikšen del je pobarvan?
6/20
?
0,8
?
2/5
?
-1/5
?
2.b Kateri ulomki so predstavljeni na št. premici?
0
0,3
?
1
13/10
?
3. Vsak učenec 9.a je izbral samo en najljubši ples. Sedem učencev je izbrala angleški valček.
25 %
Četrtina učencev je izbrala  
Koliko učencev je izbralo polko? 
Koliko učencev je v 9.a?
5 %
15 %
Najmanj učencev je izbralo 
35 %
angleški valček
dunajski valček
polka
samba
step
koliko čokolad je v škatli?
4. V škatli so zložene 200-gramske čokolade. Prazna škatla tehta 450 gramov, polna pa 3,250 kg.
Koliko tehtajo vse čokolade v škatli?
g.
5. Na plastenki tekočega gnojila je naslednje navodilo: Gnojilno razopino pripravim tako, da v 1 liter vode vlijem 10 ml gnojila.
a) V kakšnem razmerju sta voda in gnojilo?
c) Na teden porabiš 0,5 dl gnojila. Za koliko tednov ti 
zadostuje 500 ml gnojila?
b) Koliko raztopine dobiš, če uporabiš 1 dl gnojila?
Dobim 
gnojilo : voda = 1 : 
l in  
dl razopine.
Za
tednov.
6. Reši enačbe.
10 - ( x - 2) = 16
3x+2 = 14
x= 
4
?
x = 
-4
?
2(x+3) = 20
x=
x
7
x = 
-7
?
7
?
-1
z
e
s
e
n
k
Koliko stane 1 kg jabolk?
Koliko stane 400 kg jabolk?
Koliko jabolka dobim za 1500 €? 
jabolka (kg)
7. Graf prikazuje zvezo med maso jabolk in zneskom plačila za jabolka.
€. ( z decimalko)
€.
kg.
a) Koliko takšnih krožnic lahko narišemo?
(eno, dve, tri, nešteto) 
b) Katero množico točk določajo središča teh krožnic?
8. V koordinatni mreži narišemokrožnico s polmerom 2 enoti.Krožnica gre skozi točko A(4,1).
točko
premico
krožnico
ravnino
A
9. Ravno pot na dvorišču smo tlakovali skvadratnimi ploščami z dolžino stranice 0,5 m.Porabili smo 15 plošč, položili smo jih v eno vrstotako, da je razmik med dvema ploščama3 cm.Tudi razdalji od začetka poti do prve ploščein od zadnje plošče do konca poti znašata po 3 cm. Koliko metrov znaša celotna pot. (rezultat zapiši zdvema decimalkama)
Dolžina poti je 
m.
10. Telo na risbi je 
Robova AD in CD sta
Volumen kocke je 
Robova GH in BC sta
Površina kocke je
Vse ploskve so
Robova EH in FG sta
Mejne ploskve so 
kvadrati
?
skladne
?
kocka
?
6a2
?
a3
?
pravokotna
?
vzporedna
?
mimobežna
?
.
11. Načrtaj trikotnik ABC spodatki c= 4cm, b = 6 cm,
kot alfa pa meri 30 stopinj. 
Trikotnik ABC je 
Izmeri višino na c in jo zapiši na centimeter natančno.
Izračunaj ploščino trikotnika 
vc
p = 
ostrokotni
cm2
cm.
pravokotni
topokotni
12.a Ko skrčiš dani izraz x-2x+7x-5ax dobiš.
ax4
ax
x
5x3-5ax
6x-5ax
12.b Pet učencev je preoblikovalo izraz (3-a)2.
Anita: (3-a)2 = 32-a2
Borut: (3-a)2 = 9-6a-a2
Cilka: (3-a)2 = 9-6a+a2
Drago (3-a)2= 9-a2
Čigava rešitev je pravilna?
13. Jaka in njegov oče skupaj tehtata 99 kg. Če bi oče shujšal za tri kilograme, bi bil tri krat težji kot Jaka.
Koliko kilogramov tehta Jaka?
Koliko kilogramov tehta oče?
kg
kg
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.