NIT_Oko
OKO:
ČUTILO ZA VID
Klavdija Štrancar, 2015
Z očmi zaznavamo:
zvoke iz okolice.
različne vonjave.
okus hrane.
svetlobo, barvo, velikost, obliko in 
    oddaljenost predmetov.
Kaj omogoča obračanje oči v različne smeri?
Poimenuj dele očesa.
Zaradi česa je zenica razširjena?
 Ker se je stemnilo.
Ker se je ohladilo.
Ker je svetlo.
Ker je postalo toplo.
 Ker je postalo svetlo.
Ker se je stemnilo.
Ker je postalo toplo.
Zaradi česa se je zenica zožila?
Ker je postalo mrzlo.
Kako pravimo ljudem, ki ne ločijo barv?
slabovidni
slepi
 barvno slepi
slikarji
Skozi kateri del očesa vstopa svetloba?
Skozi beločnico.
Skozi čutnico.
Skozi šarenico.
Skozi zenico.
Kakšna slika nastane na notranji strani očesa?
in
Kaj je pri očesu dražljaj?
Kako se imenuje specialist za oči in 
očesne bolezni ?
pediater
okulist
otolog
 okulist
Posebna pisava, ki omogoča slepim,da pišejo in berejo, se imenuje Braillovapisava ali .
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.